Rapport: Store forskjeller i barnefattigdom i Oslo

Ifølge en ny rapport lever ett av ti barn i Norge i familier som er fattige over tid. Hvert femte fattige barn bor i Oslo.

Illustrasjonsfoto. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
  • NTB

Ny forskning med tall fra SSB viser at andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Forskningen rapporten er basert på, viser at barnefattigdommen i Norge har tredoblet seg siden 2001.

Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, ifølge nye SSB-tall. Variasjonen er stor mellom Oslos 92 delbydeler, og direktør Mari Trommald i Bufdir er bekymret over utviklingen.

– Barnefattigdom er alvorlig for dem det gjelder, og samfunnet som helhet. Vi vet at å bo i et område der mange har dårlige levekår, lav inntekt og lav utdannelse, reduserer barnas livssjanser. Det er liten grunn til å tro at dette kun er et Oslo-fenomen, men her må vi innhente mer kunnskap, sier Trommald i en pressemelding.

Rapporten lanseres under Arendalsuka onsdag 16. august.

– Målrette ressursene

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier til NTB at hun er glad for at de i det siste har fått flere rapporter om barnefattigdom. Det bidrar til økt kunnskap, sier statsråden.

– Det gjør at staten og kommunene i større grad kan målrette ressursene for å hjelpe de familiene som trenger det, sier Horne.

– Mye av økningen i antallet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, skyldes ifølge SSB innvandring, sier Horne. Ifølge statsråden har over halvparten av barna i familier med lav inntekt innvandrerbakgrunn.

Foreldre i jobb er den viktigste måten å unngå at barn vokser opp i fattigdom, sier Horne. Horne nevner også målrettede tiltak mot barnefattigdom som regjeringen og samarbeidspartiene har satset på, deriblant en økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

– Uakseptabelt

Kari Elisabeth Kaski, førstekandidat i Oslo og partisekretær i Sosialistisk Venstreparti (SV), mener barnefattigdom burde bli en av hovedsakene i høstens valg.

– Det holder ikke å skylde på innvandring, når vi vet at barnefattigdommen har økt også når vi ser bort fra innvandring. At flere barn vokser opp i fattigdom må bli en hovedsak i stortingsvalget, for vi må sikre at alle barn får en like god start i livet uavhengig av hvor de eller foreldrene kommer ifra, sier Kaski til NTB.

Kaski sier det er uakseptabelt at så mange barn vokser opp i fattige familier i Oslo. I tillegg til arbeid, mener hun en økning i barnetrygden vil bidra til å redusere fattigdommen.