Norge

Bufetat sier de fulgte anbefaling om bemanningen som ble gitt fra psykisk helsevern

Barnevernet i Bærum sier de har vært bekymret for sikkerheten rundt 15-åringen. Men det statlige Bufetat har ansvaret for at bemanningen var god nok.

Det sakkyndige teamet under rettssaken. Fra venstre: psykolog Roger Lindqvist, psykiater Hans Ole Korsgaard og psykiater Harald Brauer.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Barnevernet i Bærum sier at de har vært bekymret for sikkerheten rundt 15-åringen, men at det er statlige Bufetat som har ansvaret for at bemanningen var god nok.

Da jenta ble utskrevet fra Bjerketun behandlingssenter i 2013 sa psykiateren på møte med Bufetat og barnevernet at det var behov for to våkne nattevakter for å ivareta sikkerheten. Det kom frem under rettssaken mot den tiltale 15-åringen nylig. Psykiateren fikk klar beskjed fra Bufetat om at det ikke var økonomiske midler til det. Psykiateren advarte da om risiko for at det ville skje et drap — likevel endret ikke Bufetat holdning.

Barnevernet: Bekymret for sikkerheten

Avdelingsleder Gro Sannes Nordby i Bærum barnevernstjeneste sier at sikkerheten rundt den 15 år gamle jenta har vært deres bekymring hele tiden, og at de har løftet det frem på møtene som har vært holdt.

– Vi har forholdt oss til de vurderingene behandlere har presentert for oss, og det tilbudet vi har fått om institusjonsplass fra det statlige barnevernet, Bufetat. Det er de som betaler regningen for institusjonsplassen, vi betaler en egenandel. Sikkerheten rundt jenta er institusjonens og Bufetats ansvar, sier hun.

Forsvarer til 15-åringen, Marianne Darre Næss, og statsadvokat Erik Førde.

Bufetat: — Vi fulgte anbefalingene

Prosjektleder Lars Kolsrud i Bufetat region øst sier at de ikke kjenner seg igjen i at de ikke har fulgt anbefalinger om bemanning fra psykisk helsevern.

— Vi fulgte anbefalingene som ble gitt av psykisk helsevern på det siste avklarende møtet, på sensommeren i fjor, og som gjenspeiles i den gjeldende avtalen fra 1. september. Det innebærer én våken og én hvilende nattevakt, understreker han.

Hva som er sagt på et tidligere tidspunkt om bemanning, ønsker han ikke å kommentere.

Ikke innkalt som vitne

Kolsrud påpeker at han ikke kan gå inn på enkeltheter i trepartsavtalen som ble inngått mellom kommunen, Bufetat og institusjonen Små enheter.

— Dette omhandler en mindreårig klient som skulle plasseres i et barneverntiltak, og er derfor omfattet av taushetsplikt, sier han.

Han bekrefter at Bufetat ikke er innkalt som vitne i rettssaken.

Sakkyndig Hans Ole Korsgaard og aktor Erik Førde.

Økonomi en vesentlig faktor

— Hva slags vurderinger gjør dere generelt når det gjelder økonomi og sikkerhet?

— Vi har omfattende kriterier for dimensjonering, ikke minst bemanning. Det avgjøres mellom partene. Det er barnets behov ut fra forsvarlighet, sikkerhet og omsorg som er avgjørende for dimensjoneringen – aldri økonomi alene, påpeker Kolsrud. - Det er likevel viktig for meg å si at i slike forhandlinger er også økonomi en vesentlig faktor. Alle behov for økt bemanning og kostnader blir vurdert nøye.

Kolsrud presiserer at det er barnets behov som er viktig for Bufetat ved plassering i barneverntiltak, og at arbeidsgiveransvaret ligger hos institusjonseieren.

Nedgang i vold de siste årene

Direktør i Bufdir, Mari Trommald, sier at det har vært en stor nedgang i vold på barnevernsinstitusjoner de siste årene. - Det er drevet mye opplæring og kompetansetiltak både på private og offentlige institusjoner, og skader på barnevernansatte har også blitt færre de siste årene, sier hun.

— Barnevernet har vært opptatt av sikkerhet på barneverninstitusjoner. Dette er barn som har mange problemstillinger rundt relasjoner, og derfor er det viktig både å forebygge og redusere konfliktnivået.

Les også

  1. Hun er 15 år. Hun har drept en kvinne. Hun kan være farlig resten av livet.

  2. Kunne mer penger ha reddet livet til Anna Kristin Gillebo Backlund?

  3. Avdødes bror om drapstiltalte (15): Hun har tatt fra oss en datter, søster og tante

  4. Enhetsleder ved Små Enheter: Vi skulle hatt to våkne på vakt

  5. Psykiaterne uenige om hvorfor 15-åringen er syk