Flere norske klinikker tilbyr kopping til barn

Den alternative behandlingsmetoden kopping tilbys norske barn.- Barnemishandling, ifølge svensk organisasjon.

Kopping går ut på å sette vakuumkopper på huden. Effekten av behandlingen er ikke dokumentert.

Behandlingen brukes som behandling mot fordøyelsesplager og luftveisproblemer.

Metoden går ut på å sette vakuumkopper på huden, men er omstridt. Forskning antyder at det kan ha effekt som smertelindring, men det trengs mer forskning før man kan slå dette fast. Det er ikke påvist at behandlingen har vitenskaplig effekt på andre problemer og lidelser.

– Man risikerer at barn blir sykere fordi de ikke får adekvat behandling. Jeg betrakter det som barnemishandling, sier autorisert psykolog og psykoterapeut, samt pressekontakt i den svenske foreningen Vetenskap og Folkbildning, Dan Katz.

Foreningen er en ideell organisasjon som jobber for å spre vitenskap i samfunnet.

Ulovlig i Sverige

I Sverige er det forbudt å undersøke og behandle barn under åtte år med alternativ medisin.

– Barn gjør ikke frie valg. Jeg synes det er alvorlig at Norge ikke har slike regler i det hele tatt, sier Katz.

I Norge tilbys behandlingen til barn ved flere klinikker, viser Aftenpostens undersøkelse.

– Det kan brukes for fordøyelsesplager, som løs mage eller magesmerter eller luftveisproblemer, som hoste, astma og forkjølelse. Barn med cerebral parase kan også bruke kopping som behandling, skriver akupunktør Joakim Taraldsen ved Balderklinikken i Oslo i en epost til Aftenposten.

Hollywood-fenomen

Behandlingsmetoden har lenge vært en trend blant skuespillere i Hollywood. Både Jennifer Aniston og Gwyneth Paltrow har vist frem bare skuldre med de karakteristiske runde merkene som kommer av behandlingen.

Under OL i Rio ble det kjent at mange av utøverne, deriblant svømmeren Michael Phelps, benyttet seg av metoden for behandling av muskelsmerter.

Mange la merke til de karakteristiske merkene hos svømmeren Michael Phelps under OL i Rio.

– Avslappende for barna

Ålesundsklinikken, som drives av akupunktør og homeopat Berte Engen, fremhever at kopping kan forebygge luftveisplager hos barn.

På hjemmesiden står det blant annet følgende om behandlingen:

«Dette opplever ofte barna som kjempegodt og avslappende. Kopping gir en økt sirkulasjon i punktene (..).»

– Den erfaringen gjorde jeg under et studieopphold i Kina i 2006. Der ble det brukt mye kopping som en del av behandlingen til både barn og voksne. Men i Norge er kopping lite etterspurt, skriver Engen i en epost til Aftenposten.

Alternativ medisin kan utgjøre risiko for barn

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (Nifab.no) slår fast at det ikke finnes solid vitenskapelig dokumentasjon på at kopping virker mot sykdom.

– Kopping er ikke ansett å medføre noen vesentlig direkterisiko, men dersom denne behandlingen blir gitt istedenfor virksom behandling kan det medføre risiko, sier direktør Vinjar Fønnebø i den statlige tjenesten.

Han mener det trengs en gjennomgang av regelverket på alternativfeltet.

Skal ikke være istedet for legebehandling

Behandlerne Aftenposten har snakket med sier kopping ikke skal komme istedenfor legebehandlinger.

De er også enige i behovet for mer forskning på effekten av behandlingen.

– Det er særs viktig at terapeuten er sitt ansvar bevist her. Både barn og voksne skal bli utredet og diagnostisert av lege slik at alvorlige sykdommer ikke blir oversett, sier Berte Engen.

– Kopping skal kun gis som et supplement og ikke ta over for en eventuell medisinsk behandling, sier Joakim Taraldsen.

  • Mange av OL-utøverne i Rio brukte kopping. Men ikke de norske utøverne. Les saken her.
Undertrykket kan skapes på ulike måter. Tradisjonelt brukes flammekopping, men også vakumpumper er vanlig på mange klinikker.

Kan være i strid med markedsføringsloven

Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad ved Forbrukerombudet understreker at markedsføring av alternativ behandling kun skal skje på en saklig og nøktern måte.

– Dette er for å hindre at forbruker får urealistiske oppfatninger av hvilken hjelp som kan ytes fra den enkelte behandler eller behandlingsform, sier hun.

Det er for eksempel lov for tilbyderne å fastslå hva metodene «brukes mot», men det er ikke tillatt å hevde at behandlingen har effekt mot konkrete sykdommer og lidelser.

  • Mindfullness. Det foregår en stille revolusjon i Vestens skoler: Lærere og elever har begynt å meditere. L[es filosofens innlegg her.

Fjerner markedsføring fra nettsiden

På nettsiden til Nordstrand helse som tilbyr kopping-behandling for barn helt ned til under fire år, står det:

«Kopping kan også benyttes på barn og benyttes oftest til å lindre luftveisplager og hjelper mot fordøyelsesproblemer.»

Ifølge Skjelbostad kan dette være i strid mot regelverket fordi den bruker formuleringen «hjelper mot», men hun understreker at det må foretas en helhetsvurdering før det kan konkluderes med at denne formuleringen er utenfor forskriften.

Akupunktør Vivi Ann Øvergaard som driver Nordstrand helse sier hun nå skal fjerne formuleringen fra sine sider og understreker at hun aldri har behandlet barn under fire år. Kun tenåringer.

En mann får kopping-behandling på gaten i byen Chongqing i Kina.