Norge

Undersøkelse: Halvparten av lærere i barneskolen utsettes for vold fra elever

350 lærere i grunnskolen svarer i en ny undersøkelse at de er blitt utsatt for fysisk vold på skolen fra elever. Det er i barneskolen volden er mest utbredt.

I en ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet svarer halvparten av barneskolelærere at de er blitt utsatt for fysisk vold fra elever, melder NRK. 19 prosent av lærere på ungdomsskolen svarer det samme.

Tilsammen 350 lærere svarer at de er blitt utsatt for vold fra elever.

– Jeg tror vi må erkjenne at vi har et voldsproblem som gjelder alle. Ikke bare de som blir utsatt og de som utøver vold, men også alle rundt, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til NRK.

Hvorfor volden er mest utbredt i barneskolen, har ikke lederen et klart svar på.

– Det kan jeg rett og slett ikke forklare. Unge barn trenger en annen grensesetting enn andre barn, og det kan være mange årsaker til at barn utøver vold, sier han.

Les også

  1. Dobling i antall volds- og trusselsaker på videregående skoler i Oslo

  2. Skolebyråden i Oslo vil bortvise voldselever med en gang

  3. Mener vestkantskoler driver på kanten av det forsvarlige. Nå vil byrådet omfordele ytterligere 46 millioner.