Norge

Evakuerte på Svalbard får flytte hjem

Til tross for stor snøskredfare ble evakueringen av Nybyen sør for Longyearbyen på Svalbard opphevet torsdag ettermiddag.

  • NTB

– Det er gjort nye undersøkelser av snøforholdene både under Sukkertoppen og over Nybyen. På bakgrunn av disse undersøkelsene er det NVEs vurdering at det ikke er fare for at skred vil nå bebyggelsen. Dette gjelder nå også Nybyen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Hun forteller at undersøkelser har vist at det har gått flere skred, inkludert i Lia. Men skredene er i henhold til NVEs beregninger.

– Dette viser at skredvarslingssystemet fungerer som forutsatt, sier sysselmannen.

Les mer om

  1. Svalbard
  2. Longyearbyen