Krever setteriksadvokat for «Scandinavian Star»

Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star krever at en setteriksadvokat vurderer ny etterforskning. Stiftelsen mener at både riksadvokaten og Oslo politidistrikt er inhabile.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler mener Stortinget ble feilinformert og at en ny gjennomgang av saken er nødvendig.

Etter en grundig gjennomgang av Oslo politidistrikts arbeide med «Scandinavian Star», feller Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star en knusende dom over Oslo-politiets arbeid:

— Vi er sterkt kritiske og undrende til det arbeidet som er gjort. Her er det mye som er tatt veldig lett på. Når det gjelder de brann- og skipstekniske vurderinger og konklusjoner er det så mange og alvorlige mangler at vi vil dokumentere dette nærmere. Jeg stiller meg sterkt kritisk til den rapporten som er utarbeidet, og anser mange av de konklusjoner som tendensiøse, sier advokat Erling Hansen i stiftelsen.

Tvil om uavhengighet

Allerede ved det første møte mellom Oslo-politiets prosjektgruppe og stiftelsens eksperter, ble stiftelsen i tvil om politiets uavhengighet.

— Politiet sa de skulle starte med blanke ark og helt uavhengig vurdere nye opplysninger i saken. Og det ble sagt at ingen hadde hatt noen tidligere befatning med Scandinavian Star. Det viste seg likevel at en av deltagerne hadde foretatt avhør i saken, den andre, – en politijurist – hadde vært inne i saken på andre måter. Når politiet ble konfrontert med det, ble det svart at deres befatning med saken hadde vært helt bagatellmessig, sier advokat Hansen.

-Riksadvokaten inhabil

Stiftelsen mener at også riksadvokat Tor-Aksel Busch er inhabil, siden han flere ganger har vurdert Scandinavian Star-saken og konkludert med at etterforskningen ikke bør gjenopptas.

- Vi mener han har formet seg et syn på hvordan utfallet i saken bør se ut. Av rene rettssikkerhetshensyn bør det oppnevnes en setteriksadvokat som tar stilling til gjenopptagelse, sier Hansen.

Gisle Weddegjerde, som er skipsteknisk utreder i stiftelsen, mener at politiet ikke har hatt faglig kompetanse til å vurdere kompliserte brann- og skipstekniske forhold som er av avgjørende betydning.

-Store svakheter

— Vi har brukt enorme ressurser på det brann- og skipstekniske. Og saken har aldri tidligere blitt så kraftig belyst. Politiet påberoper seg veldig stor kompetanse, men når vi ser på argumentasjonen politiet har brukt for å forklare de forskjellige branntekniske hendelser om bord i skipet, er det store svakheter. Et annet og uhildet politidistrikt bør arbeide med denne saken, sier Weddegjerde.

Stiftelsen «Etterforskning av Mordbrannen Scandinavian Star» retter inhabilitetsinnsigelsene til riksadvokaten og til Oslo politidistrikt.

— Saken er av så stor viktighet at vi også vil henvende oss til politiske myndigheter, sier advokat Erling Hansen i stiftelsen.

Det var mandag ettermiddag ikke mulig å få noen kommentar, hverken fra Oslo politidistrikt eller fra Riksadvokaten.

-Svært grundig jobb

Politimester Hans Sverre Sjøvold sa på en pressekonferanse fredag at gruppen med politifolk fra Oslo politidistrikt, Kripos og Økokrim hadde gjort en svært grundig jobb. Politimesteren anbefaler videre etterforskning. Riksadvokat Tor-Aksel Busch sa fredag at han ville ta stilling til habilitet så snart han hadde fått politimesterens formelle tilråding og politiets rapport.

Advokat Harald Stabell var til stede under redegjørelsen i Politihuset fredag. Den rutinerte advokaten er ikke i tvil:

- Riksadvokat Tor-Aksel Busch er i høyeste grad inhabil i denne saken. Han har tidligere sittet som assisterende riksadvokat og avslått ny etterforskning, sier Stabell.

-Må vurdere sin habilitet

Stortingsrepresentant og leder Jan Bøhler i Oslo Ap mener at alle som har hatt noen rolle i «Scandinavian Star»-etterforskningen må få vurdert sin habilitet. – Jeg forstår at stiftelsen tar opp dette. Habiliteten må vurderes, slik at ingen kan mistenke noen for å ha prestisje eller bindinger som kan påvirke deres vurderinger eller arbeid med saken, sier Bøhler.

Han mener at også regjeringens og Stortingets behandling av saken må gjennomgås på nytt.

- Det er åpenbart at både regjering og storting bygde på feil grunnlag da stortingsmeldingen om Scandinavian Star ble behandlet i 1991/1992. Der sto det at eierforholdene var avklart. Nå er det kommer frem at eierforholdene var svært uoversiktlige, og mulige økonomiske motiver er det politimesteren i Oslo mener er mest aktuelt å etterforske, sier Bøhler.

-På sviktende grunnlag

Han peker også på at det i stortingsmeldingen på sviktende grunnlag ble utpekt en dansk statsborger som gjerningsmann, og at bare en brann ble etterforsket, inntil kapteinen gikk fra borde.

— Det ble etterforsket 1,5 timer av de 38 timer brannen pågikk. Delingen av etterforskningen mellom Norge, Danmark og Sverige ble også godtatt uten spørsmål. Det er senere fastslått at flere ting var feil. Derfor bør regjeringen sørge for en gjennomgang av det som ble levert til Stortinget den gangen. Overfor overlevende og etterlatte bør det ikke bli stående slik at man bygde på feil grunnlag. Alle steiner ble ikke snudd, og det ligger igjen åpne sår som stadig kommer opp, sier Jan Bøhler.

I en interpellasjon til justis- og beredskapsministeren stilte han i november i fjor spørsmål om hvordan regjeringen ville arbeide videre og informere Stortinget om saken.

Justisminister Anders Anundsen hadde før denne helgen denne kommentaren til politimesterens tilråding om ny etterforskning: -Jeg har merket meg politimesterens anbefaling med interesse, og synes det høres ut som en god vurdering.