SV og Sp kritiserer eldreministeren: Hun burde ha kjent til omfanget av sykehjemsvolden

– Jeg kan ikke fatte at det er mulig å ha vært politiker i mange år uten å kjenne til hva som foregår på sykehjemmene, ikke når man er eldreminister, sier Karin Andersen (SV) fortørnet.

Eldreminister Sylvi Listhaug får kritikk etter avsløringene om sykehjemsvolden.

Hun sier SV flere ganger har foreslått bemanningsnorm på sykehjem, men at regjeringen stemmer forslaget ned.

Andersen er leder i kommunal- og forvaltningskomiteen. Hun sier hun har kjent til skader, vold og sykmeldinger i eldreomsorgen lenge.

Les også

Eldreminister Sylvi Listhaug om sykehjemsvolden: – Omfanget er sjokkerende

Etter at Aftenposten fredag dokumenterte omfang av vold, trusler og utagering ved norske sykehjem, sa eldreminister Sylvi Listhaug at hun er sjokkert, og at hun ber Helsedirektoratet kartlegge situasjonen på sykehjemmene.

– Vi har visst at dette skjer, men ante ikke at det var så utbredt, kommenterte eldreministeren.

Frykter brudd på menneskerettighetene

Det mener Karin Andersen er lovlig sent:

– Vi har kjent til at det er massive brudd på eldres menneskerettigheter og at sykepleierne har for tøffe arbeidsdager. Dette har vi tatt opp i Stortinget flere ganger.

Allerede i 2015 ba SV om en kartlegging av om menneskerettighetene på norske sykehjem blir brutt.

– Jeg kan ikke fatte at det er mulig å ha vært politiker i mange år uten å kjenne til hva som foregår på sykehjemmene, ikke når man er eldreminister, sier Andersen.

Karin Andersen (SV).

Bekymret for rekrutteringen

Hun er bekymret over at det blir kuttet i kommuneøkonomien flere steder og at situasjonen på sykehjemmene blir enda verre i fremtiden.

– Sykepleiermangelen er stor, og det er vanskelig å rekruttere til slike arbeidsforhold, så bemanningen og kompetansen må opp. Vi har derfor bedt om en kartlegging av menneskerettighetssituasjonen på norske sykehjem og i hjemmetjenesten, der også beboere og brukere selv, og deres pårørende, er kilder.

Les også

Sykehjemsvolden: 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor. Aftenposten har fått innsyn i alle.

Også Kjersti Toppe (Sp) er opprørt over Sylvi Listhaugs reaksjon på Aftenpostens uttalelser.

– At hun tør! Hun og regjeringspartiene har stemt ned forslag om kartlegging og tiltak, og reagerer først nå etter medieavsløringer. Det gir ingen tillit, og hun har ingen troverdighet.

Toppe under seg over hvorfor eldreministeren ikke har engasjert seg i dette tidligere.

– Det er mange rapporter som har vist en svært bekymringsfull situasjon. Regjeringen og eldreministeren snakker bare om mat og kjøkken, og valgfrihet med private tilbydere. Det er provoserende dårligst og et enormt feilfokus.

Kjersti Toppe (Sp).

– Horribelt

Kjersti Toppe er ikke overrasket over at det skjer vold og trakassering ved norske sykehjem.

– Men det er helt horribelt å tenke på det massive omfanget som er avdekket i Aftenpostens sak, og at det ikke er gjort mer for å hindre voldsutøvelse og andre avvik. Regjeringen har ikke tatt dette på alvor, på tross av sterke og tydelige bekymringsmeldinger. Dette er den mørke og tabubelagte siden av norsk eldreomsorg

Toppe mener politikere og partier er mest opptatt av hvem som klarer å bygge ut flest sykehjemsplasser – og ikke hvem som skaper det beste innholdet.

– Vi vet at meldekulturen i kommunehelsetjenesten er mye svakere enn på sykehus, og at eldre, skrøpelige pasienter ikke er den gruppen som roper ut. Ting skjer i det skjulte, og de som arbeider i tjenesten, blir etter hvert vant til at det er slik det er.

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, synes det er hårreisende at sykehjemsansatte kan ha det slik på jobb. Hun berømmer dem som jobber i eldreomsorgen.

– Den jobben de gjør, til tross for stramme økonomiske rammer, er imponerende. Jevnlig å måtte håndtere slike situasjoner som avvikene beskriver, krever stor faglig dyktighet.

Ingvild Kjerkol (Ap).

Kjerkol mener det er politikernes ansvar å sørge for nok folk på jobb, og at god nok grunnbemanning er avgjørende for god pleie.

– Selv om det er alvorlige hendelser Aftenposten beskriver, må vi også huske å respektere brukerne. Mennesker som lever med demens, er syke og trenger hjelp, men de må også behandles med respekt og få muligheten til langt på vei selv å velge hvordan hverdagen deres skal være.

Sveinung Stensland: Langt igjen før vi har god nok demensomsorg

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann for Høyre, sier avsløringen er sjokkerende og nedslående.

– Det viser at vi har langt igjen før vi har en tilfredsstillende demensomsorg i Norge.

Han hadde ikke trodd omfanget var så stort, og han frykter at avviksmeldinger ikke er blitt tatt på alvor.

Stensland har akkurat sendt inn en interpellasjon til eldreministrer Sylvi Listhaug om temaet.

– Bedre kunnskap om demens, bedre forebygging og mer kompetent personell er en start på å løse dette problemet. Demente er en sammensatt gruppe som må følges opp individuelt. Glipper det, blir sinne og frustrasjon fort resultatet.