Vil ha badestrand ved Operaen

Ny bystrand i Bjørvika, karakterer på barneskolen og garantert alenerom på sykehjem. Sjekk hva det nye Oslo-byrådet skal gjennomføre de neste fire årene.

Her kan du snart ta deg en dukkert, om det ferske byrådet får det som de vil.

I dag kl. 15 la det nye Oslo-byrådet frem sin plan for hvordan de skal styre byen de neste fire årene. Høyre, KrF og Venstre har forhandlet i fire uker. Resultatet er et 28 sider langt dokument som beskriver byrådets politiske plattform. Blant annet satser byrådet på å etablere en bystrand i indre havnebasseng ved siden av Operaen i løpet av kommende periode.

-Det er en del av hele utviklingen av Fjordbyen å åpne fjorden for byen og å finne rekreasjonsområder, også for bading. Vannet i havnebassenget er renere enn noen sinne etter miljøopprydningen for noen år siden. Dette er en kjempegod mulighet til å få flere til å ta fjorden og fjordsiden i bruk, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) til Aftenposten.no.

Han sier at byrådet vil ta dette inn i totalreguleringen av Bjørvika.

-Står stranden ferdig løpet av denne fireårsperioden?

-Det tror jeg. Så langt som reguleringsarbeidet har kommet, håper jeg at vi får det til i løpet av fireårsperioden, sier han.

Her er følger et utvalg av andre saker fra byrådserklæringen:

Strammer ikke inn skjenketidene

KrF måtte droppe kravet sitt om å stenge byens ølkraner en time tidligere. Istedet ønsker byrådet flere skjenkekontroller og vil be staten om flere muligheter til å kunne ilegge bøter, inndra bevillingen og redusere skjenketiden for en kortere periode. De åpner også for ”mer differensierte skjenketider i byen”.

Ja til Lambda

Som kjent gikk Frp ut av byrådet fordi de ikke ville støtte Lambda-prosjektet, det foreslåtte Munch-museet i Bjørvika. Men byrådet vil fortsatt jobbe for Lambda.

I byrådserklæringen heter det at byrådet vil ”bygge et nytt og moderne Munchmuseum og et nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika”.

KrF sa i utgangspunktet nei Lambda, men bekreftet i Dagsavisen i går at de har snudd i saken. Men byrådspartiene mangler fortsatt to stemmer i bystyret for å få flertall for Lambda.

Nye toner i miljøpolitikken

Når det gjelder politiske endringer trekker byrådsleder Stian Berger Røsland (H) frem miljø— og klimapolitikken. I den nye plattformen er følgende tiltak nevnt:

  • Redusere Oslos klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.
  • Opprettelse et eget klima- og enøkforetak (Klima og energi Oslo KF).
  • Søke staten om tillatelse til å innføre en lokal co2-avgift på fyringsolje.
  • Innen 2015 skal alle kommunens biler bruke teknologi som innebærer nullutslipp .
  • Fornye hele trikkeparken .
  • Forsere bygging av sykkelveier og arbeide for at andelen reisende som bruker sykkel øker til 12 prosent innen 2015.

De fleste tiltakene er allerede vedtatt i kommunens byøkologiske program, og er ikke ny politikk. Derfor vil den store endringen være i tempo og trykk på disse sakene, mener Røsland.

Det forrige bystyret foreslår i budsjettforslaget å konkurranseutsette trikken og T-banen i Oslo, men byrådserklæringen inneholder ingen punkter om dette. Den nye samferdselsbyråden Ola Elvestuen (V) har avblåst konkurransen om trikk og bane, ifølge ABC Nyheter.

Garantert enerom på sykehjem

I erklæringen står det at ” ingen ufrivillig skal bo på dobbeltrom”. KrF har fått gjennomslag for å bedre betingelsene til ideelle organisasjoner som driver sykehjem og andre institusjoner. I tillegg har de sørget for at eldre ektepar og samboere skal få bo sammen på institusjon hvis de ønsker det, selv om kun den ene får vedtak om plass.

Fortsatt sprøyterom

Venstre gikk til valg på å utvide de døgnåpne sprøyterommene slik at andre stoffer enn heroin på sprøyte kan brukes. Høyre vil derimot avskaffe sprøyterommene. I byrådseklæringen står det at ”sprøyterommet videreføres som et skadebegrensende tilbud som gir en bedre helsesituasjon for tungt belastede rusavhengige”.

Flere eksamener

Oslo kommune har fått nei fra regjeringen til å innføre karakterer på barneskolen, men gir seg ikke. I byrådserklæringen står det at byrådet vil innføre muntlige karakterer i basisfagene, altså matte, norsk og engelsk, fra syvenede trinn. Byrådserklæringen varsler også økt satsing på basisfagene. Oslo-elevene skal ha flere undervisingstimer enn statens norm. De vil også be staten om å få lov til å ha flere skriftlige eksamener på ungdomsskolen og videregående, så alle elever kommer opp i norsk, engelsk og matte. De setter som mål at 90 prosent skal fullføre videregående skole. Skolebyråd Torger Ødegaard (H) sier:

-Det er et ambisiøst mål, og vi skal klare det ved å fortsette satsing på lese, skrive- og matteopplæring. Vi skal ikke ha mer valgfag. Det er ikke kritsk mangel på valgfag i Norge. Vi omdisponerer én time, og den har vi ikke tenkt til å bruke på spikking av seljefløyter og kanobygging. Det som kjennetegner de som ikke fullfører videregående er at de sliter med matte og mangler grunnleggende leseferdigheter. Det kommer ikke noe nytt, morsomt og rart, men vi strekker oss etter at 90 prosent skal fullføre videregående, sier han til Aftenposten.no.

Ap: Heldigvis mer miljøvennlig

Aps bystyrerepresentant Tone Tellevik Dahl, som i dag ble nyleder for Helseog sosialkomiteen, hevder de fleste punktene allerede ervedtatt av bystyret. Hun skriver en e-post til Aftenposten.no under bystyremøtet:

-Bystyret forutsetter alltid at det man vedtar skalgjennomføres. Forrige byråd hadde lav gjennomføringsevne på flere felt, så jeghåper at punktene som står i den nye erklæringen faktisk blir gjennomført.

Hun gir imidlertid det nye byrådet ros for miljøprofilen.

— Det er heldigvis blitt en mermiljøvennlig erklæring. Venstre har sammen med Ap og SV stått for flertall imiljøpolitikken i mange år. Nå er sjansen for at politikken også blir iverksattstor.

Skuffet over skolepolitikken

Hun er også positiv til atbyrådet har varslet en bademelding.

-Det er gledelig at de ønsker å ta den prekære mangelenpå badeanlegg på alvor gjennom en bademelding. De krever handling umiddeltbartsiden de også har som målsetning at skolebarn skal bli svømmedyktige, mener hun.

Skolepolitikken er hun derimot ikke spesielt over.

-Jeg ser også at skolebyråden fortsetter med sine omkamper om karakterer i barneskolen og sin blinde tro på at flere prøver økerkunnskapsnivået til elevene. Det er skuffende at de ikke har større ambisjonerfor elevenes læring enn dette, skriver Dahl.