Statsadvokaten anker Keshvari-dommen

– Vi mener tingretten har lagt for lite vekt på at dette er begått av en stortingsrepresentant, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen til Aftenposten.

Mazyar Keshvari har vært fast møtende stortingsrepresentant for finansminister Siv Jensen siden 2013. Han har innrømmet bedrageri.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (nylig utmeldt fra Frp) ble i slutten av oktober dømt til syv måneders ubetinget fengsel for bedrageri av Stortingets reiserefusjonsordning.

Han har tilstått å ha levert 73 fiktive reiseregninger for totalt 450.000 kroner.

Bakgrunnen for straffesaken er Aftenpostens ett år gamle avsløring av Keshvaris fiktive reiseregninger.

Tirsdag formiddag bekrefter statsadvokat Monica Krag Pettersen at straffeutmålingen i dommen ankes til lagmannsretten.

Hun mener tingretten har lagt for mye vekt på å sammenligne det Keshvaris falske reiseregninger med trygdebedrageri, og lagt for lite vekt på at det er begått av en stortingsrepresentant.

– Trygdebedrageri er ikke den beste sammenligningen i denne saken, sier hun til Aftenposten.

– Finnes lite presedens

I rettsmøtet for omtrent en måned siden ble det brukt mye tid på å gjennomgå sammenlignbare saker, men dem var det ikke særlig mange av.

– Det finnes lite presedens på dette. Vi kjenner ikke til eksempler på at stortingsrepresentanter har begått vinningskriminalitet i nyere tid. Derfor er saken viktig, og den har noen prinsipielle sider, sier Pettersen.

Hun sier det ikke er automatisk ankerett for saken, og at det dermed blir opp til Eidsivating lagmannsrett å vurdere om anken tas inn.

Ifølge Pettersen er Keshvari informert om at saken ankes.

Keshvari vil argumentere for å forkorte straffen

Keshvaris forsvarer John Christian Elden ba om fem måneders ubetinget fengsel. Dersom det blir ankebehandling i lagmannsretten, vil han ha kortere straff.

– Vi er overrasket over at påtalemyndigheten ikke har forholdt seg til at tingretten allerede har gitt en svært streng og klart begrunnet dom etter dagens rettspraksis, men som Keshvari bestemte seg for å godta for å komme videre i livet uten de belastninger den uavgjorte straffesaken medfører, skriver Elden i en SMS til Aftenposten.

Han legger til at de nå satser på at lagmannsretten vil nekte å avvise anken.

– Men dersom den tas opp til behandling vil vi påstå at straffen settes ned til 4 måneders fengsel, skriver Elden.

Stor uenighet om straffen

Under rettsmøtet var straffeutmålingen omtrent det eneste som ble diskutert.

Grovt bedrageri har en strafferamme på seks år. Aktor mener to års ubetinget fengsel er et godt utgangspunkt. Med en rabatt på rundt 20 prosent som følge av tilståelsen ba aktor om halvannet års fengsel.

Politiadvokat Susie Bergstrand og forsvarer John Christian Elden i samtale under rettssaken.

Straffepåstanden fra aktor var langt strengere enn politiets ønske om fem måneders fengsel. I retten kom det frem at statsadvokaten har vektlagt at Keshvari har brukt et av landets høyeste tillitsverv til å utnytte et tillitsbasert reiseregningssystem for å berike seg selv.

Politiadvokat Susie Bergstrand gikk kort gjennom forholdene som er avdekket i etterforskningen og i Aftenpostens avsløringer.

– Bedrageriene er begått i nær hele Keshvaris periode på Stortinget, sa Bergstrand.

Keshvaris forsvarer John Christian Elden var kritisk til aktors krav, og sa seg fornøyd med dommen: «Keshvari har fått en streng, men rettferdig dom på syv måneder. Retten la seg to måneder over det jeg mente var riktig, men tok klar avstand fra statsadvokatens argumentasjon om at utgangspunktet for straffen burde være to år», skrev han i en SMS til Aftenposten da dommen var avsagt.

Trolig tidenes lengste for stortingsrepresentant

Det finnes svært lite rettspraksis med bedrageri blant stortingsrepresentanter.

Trolig er Keshvaris dom den strengeste noensinne for en sittende stortingsrepresentant. Stortingets administrasjon opplyser at de ikke har kunnskap om hvorvidt sittende stortingsrepresentanter tidligere er blitt dømt til fengselsstraff.

Aftenposten har funnet ett eksempel: I 2002 ble KrFs stortingsrepresentant Lars Rise dømt til 14 dagers fengsel for råkjøring.

Både forsvarer og aktor trakk frem saken med Astrid Gjertsen, som i 1986 tilsto og ble dømt for grovt bedrageri etter å ha forfalsket 250 drosjeregninger verdt 32.061 kroner. Bedrageriet ble utført mens hun var forbrukerminister. Gjertsen fikk 45 dagers betinget fengsel.

Stortinget betalte for Keshvaris pengebruk på andre ting

Keshvari fylte ut refusjonskrav for reiser som ikke hadde funnet sted og fikk refundert hundretusenvis av kroner i diett, kilometergodtgjørelser og nattillegg. Ingen av disse utgiftene var dokumentert med kvitteringer.

«I perioden fra desember 2014 til oktober 2018 i Oslo og andre steder, som fast møtende representant på Stortinget for Fremskrittspartiet i Oslo, forledet han Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale seg kr 450.000 i reiserefusjon for tilsammen 73 reiser som ikke hadde funnet sted», skriver dommeren.

Men Keshvari fikk også dekket andre utgifter av Stortinget, skriver dommeren:

«I noen tilfeller vedla han kvitteringer for utlegg han hadde hatt i
andre sammenhenger, og krevde disse refundert som en fiktiv reiseutgift.»

Er syk

Keshvari ble den første av to representanter som ble anmeldt av Stortinget i forbindelse med Aftenpostens avsløringer.

Den andre anmeldte er Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal fra Rogaland, som Aftenposten avslørte i april. Liadal har beklaget, lover å rydde opp og sier at det ikke var meningen.

Keshvari har stort sett hatt sykepermisjon siden Aftenpostens avsløringer i fjor høst.