Regjeringen vil iverksette tiltak for rettshjelp for Nav-ofrene

Regjeringen vil iverksette tiltak for rettshjelp for Nav-ofrene og vurderer en egen erstatningsordning, opplyser arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun er opptatt av at staten skal gjøre opp for seg, men er klar over at det ikke kan lege menneskelige sår saken har påført.

– Regjeringen vil iverksette særlige rettshjelpstiltak, slik at det vil bli gitt fritt rettsråd, uavhengig av inntekt og formue, for eventuelle klager på Navs omgjøringsvedtak, opplyser arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB lørdag.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettssystemet.

For å sikre rask behandling av erstatningskrav, vurderer regjeringen dessuten å opprette en særskilt erstatningsordning, slik at de som er rammet, skal få en så enkel og rask behandling som mulig.

– Berørte skal få oppreisning

Regjeringen vil vurdere hvilket organ som eventuelt skal administrere en slik ordning. Det finnes allerede slike ordninger for dem som er dømt i domstolen.

– Denne feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker. Mange har urettmessig fått til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav, og mange har også urettmessig blitt anmeldt og straffeforfulgt. De berørte skal få sin rettmessige oppreisning, sier hun.

– Jeg er opptatt av at staten skal gjøre opp for seg. Samtidig er jeg fullt klar over at det aldri kan lege de menneskelige sårene saken har påført folk, sier Hauglie.

Arbeidsministeren har varslet en ekstern granskning for å snu alle steiner i saken.

– Helt nødvendig

SV-leder Audun Lysbakken mener utspillet er positivt og helt nødvendig. Han understreker at det er viktig at ordningen innebærer at folk som tror de kan være rammet får fri rettshjelp.

– Svært mange lurer nå på om de er ofre for skandalen, mange av dem mangler tillit til Nav og penger til advokat. Her trengs en juridisk førstehjelp, sier Lysbakken.

– Det er også avgjørende at innsatsen for å fange opp de som kan være rammet er god nok, og det er en av de tingene jeg vil vektlegge når Hauglie kommer til Stortinget på tirsdag for å redegjøre for saken, sier han.

Minst 48 dømt på feil grunnlag

Mandag ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel.

Rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg. Alt fordi Nav siden EUs nye trygderegler ble en del av norsk lov i 2012, ikke har praktisert dem riktig.

I ettertid har tingrettene rundt om i landet funnet ytterligere saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel. NTB hadde fredag ettermiddag fått svar fra rundt halvparten av landets 60 tingretter, som hadde funnet 24 nye saker.

Mandag vil ESA, tilsynsorganet for EØS, be Norge redegjøre for saken og feiltolkningen av EØS-avtalen. Tirsdag skal Anniken Haugli redegjøre om saken i Stortinget.