Farlige isforhold gir full stans i bergingen av Northguider på Svalbard

– Fryktet at isen skulle pakke seg rundt fartøyene.

Redningen av skipet gjennomføres av Smit Salvage på vegne av forsikringsselskapet Gard og eier Opiliio.

En knapp uke etter at hevingsarbeidet av Northguider startet har bergingsflåten seilt tilbake til Longyearbyen på grunn av istrøbbel.

– Det hadde vært ganske kraftige vinder som gjorde at isen flyttet seg nærmere. Bergingsselskapene fryktet at isen skulle pakke seg rundt fartøyene. De overvåker is-situasjonen og vil returnere til så snart det blir mulig, sier Lill Benjaminsen, seniorrådgiver i Kystverket.

Fisketråleren gikk på grunn i Hinlopenstredet på Svalbard 28. desember i fjor. Mannskapet på 14 ble evakuert, og ingen ble skadet i hendelsen.

I vinter var kystverket ved vraket for å sikre det. Bergingen ble utsatt til i høst av sikkerhetshensyn.

Kystverket fører tilsyn med operasjonen, blant annet for å sikre at operasjonen ivaretar miljøet. Vraket ligger i et vernet og sårbart naturmiljø, rett ved et større fuglefjell.

Les også

Mens de kjemper for å berge tråleren på Svalbard, ligger Sysselmannens båt 200 mil unna

– Derfor har man ventet til hekkeperioden var over før vrakfjerningen kunne starte opp. Fartøyet ble også tømt for oljeprodukter i vinter, slik minsket forurensningsfaren. Det var en ganske spektakulær operasjon, de tøffe forholdene tatt i betraktning.

Redningen er allerede utsatt

Til tross for at oljen fjernet fra skipet, representerer vraket en forurensningsfare. Derfor ønsker kystverket vraket fjernet så fort som mulig. Bergingen ble imidlertid utsatt til august på grunn av is og værforholdene i vinter.

– En vurdering fra NTNU konkluderte med at sjansene for at vraket ble tatt av isen var lave. I ettertid ser vi at det var en riktig beslutning da det har vært mye is i Hinlopenstredet i vinter og vår.

På høsten er det mindre is, og kystverket forventer at redningsfartøyene