Omsorgsarbeidere vant ikke fram i søksmål mot Aleris

Aleris kan innkassere en delvis seier etter at de ble saksøkt av 24 tidligere konsulenter. Selskapet ble helt frikjent i elleve av sakene.

Advokatene Kjetil Edvardsen (t.v.) og Morten Mønnich representerte saksøkerne i rettssaken mellom 24 omsorgsarbeidere og det private helse- og omsorgsselskapet Aleris. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det slo Oslo tingrett fast onsdag.

Aleris Ungplan og BOI, som i ettertid har skiftet navn til Stendi, ble saksøkt av 24 tidligere konsulenter. De 24 har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstakere.

Fire av saksøkerne fikk medhold i at de skulle ansettes fast.

– Retten har gitt oss rett

Aleris' advokat sier retten har gitt dem rett i de prinsipielt viktige spørsmålene

– Blant annet har Oslo tingrett slått fast at det ikke er belegg for å si at Aleris Ungplan og BOI AS har hatt noen økonomiske motiver for å bruke selvstendig næringsdrivende konsulenter. Vi vil nå sette oss grundig inn i tingrettens konklusjon, sier advokat Eirik Edvardsen på vegne av Aleris/Stendi i en pressemelding.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett er selskapet frikjent i 11 av 24 saker. Ingen av saksøkerne har vunnet fram i det vesentlige. Saksøkerne må selv dekke egne sakskostnader på vel 25 millioner kroner til sammen.

Tolv av saksøkerne ble tilkjent økonomisk kompensasjon og fikk delvis medhold, men beløpene de er tilkjent, er langt lavere enn kravene.

– Etter flertallets syn kan ingen av saksøkerne anses å ha vunnet «i det vesentlige», heter det i dommen.

Nedslående dom

Fagforbundets advokat sier han er skuffet.

– Denne dommen er nedslående. Jeg er veldig skuffet over at tingretten har kommet fram til at ikke alle omsorgsarbeiderne er omfattet av vernet i arbeidsmiljøloven. Dessuten mener jeg det er feil fortolkning av loven, sier advokat Kjetil Edvardsen.

Han representerer de 24 saksøkerne som er medlemmer av Fagforbundet, og som har fått bistand fra forbundet i konflikten med Aleris/Stendi.

I dommen fra Oslo tingrett har 13 av saksøkerne fått delvis medhold i kravet om fast ansettelse eller blitt tilkjent erstatning.

– Det er en kompleks dom med flere dissenser, som uttrykker mye tvil. Derfor må vi sette oss grundig inn i den. Jeg trenger nå tid til å fordøye dommen sammen med klientene, sier Edvardsen.

I snitt krevde hver av de 24 saksøkerne etterbetalt 1,3 millioner kroner, men resultatet ble rundt 1,1 millioner kroner til sammen. En av saksøkerne fikk 448.000 kroner alene.

Rettssaken startet i Oslo tingrett 14. januar og pågikk fram til 5. april.