Norge

Rekordmange ble testet, men antall smittede gikk ned. Er det gode nyheter?

Aldri har så mange nordmenn blitt testet for covid-19 som i forrige uke. Men antall meldte smittetilfeller økte ikke. Kan vi slappe av nå? – Absolutt ikke, sier Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Sørenga sjøbad søndag 9. august. Mye folk, men koronarestriksjoner er på plass for de besøkende badegjester.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Situasjonen for en til to uker siden: Lokal oppblomstring av koronasmitte flere steder, rapporter om at folk ga blaffen i enmetersregelen i sommervarmen og mye festing blant ungdom.

Etter flere uker med stabilt lave smittetall, var det en foruroligende økning i antall meldte tilfeller den siste uken i juli og den første i august (uke 31 og 32). Mange ante det verste, og myndighetene ba innstendig folk om å følge smittevernrådene.

Men så: Onsdag denne uken kom Folkehelseinstituttets ukerapport om at antall meldte tilfeller i forrige uke (uke 33) lå på samme nivå som i uke 32, til tross for en økning i antall testede på hele 54 prosent. 63.793 personer ble testet, sammenlignet med 41. 367 testede uken før.

– Det stemmer at vi ikke hadde flere smittede i uke 33, men en nedgang på 10 personer fra uken før. Det er en positiv utvikling at antallet smittede holder seg stabilt. En lav prosentandel smittede blant dem som testes, er en indikasjon på at man leter bredt og godt, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Les også

Direktestudio: Koronaviruset

Det er kommet opp nye stasjoner for koronatesting, som her ved Universitetet i Oslo. Aldri tidligere har det vært testet så mange i løpet av en uke som forrige uke.

– Tar det som et godt tegn

Burde vi likevel ikke vente oss at man fant flere når man tester så mange flere?

– Det kommer jo an på hvor mange smittede som er der ute. Jeg tar dette som et godt tegn. Det er antagelig færre som går rundt og ikke vet at de er smittet nå enn det var for eksempel i mars. Testaktiviteten har gått opp, og vi finner flere av de som er smittet. Det har sammenheng med at testsystemet er styrket. Kapasiteten er økt og det er bredere kriterier for å bli testet. I tillegg er det mye testing i forbindelse med smittesporing og lokal håndtering av utbruddene som har vært ulike steder i landet.

– Så hvis det er så få smittede der ute, kan vi bare lene oss tilbake og slappe av?

– Det kan vi absolutt ikke! Vi må være årvåkne, følge situasjonen nøye og være på.

– Men kan ikke dette tolkes som at dere har ropt ulv – ulv, og at det ikke er så farlig?

Line Vold ved Folkehelseinstituttet advarer mot å tro at vi kan lene oss tilbake nå, selvom smittetallet for forrige uke er stabilt.

– At vi oppdager smitten, er kjempeviktig. Folk må oppsøke teststasjoner og fortsette å teste seg. Og så er det viktig at vi følger smittevernregler, driver smittesporing og at vi klarer å håndtere de utbruddene som kommer. Det er sannsynlig at det blir flere av dem. Da trenger vi systemer som klarer å fange det opp. De må forbedres fortløpende, så vi unngår en generell oppblussing av smitte, sier Vold.

Antall tilfeller gikk ned i Oslo

Tre fylker, Oslo, Trøndelag og Møre og Romsdal, meldte om færre tilfeller enn uken før.

Oslo hadde 106 tilfeller i uke 33 mot 122 i uke 32. Likevel har hovedstaden det høyeste antall smittede per 100.000 innbyggere for uke 32 og 33 samlet: 32,9. Tallet for «røde land» vi frarådes å reise til, er 20 pr. 100.000 innbygger.

Andelen positive prøver blant de testede var også høyest i Oslo både i uke 32 (2,1 %) og i uke 33 (1,2 prosent).

Tirsdag nådde Oslo kommune målet om testkapasitet på 1,5 prosent av befolkningen. Ventetiden for å få test er redusert, og ligger nå på mellom en og fire dager, ifølge en pressemelding fra Helseetaten. Helsebyråd Robert Steen (Ap) forventer at ventetiden vil gå ytterligere ned de neste dagene.

– Hva mener du om at Oslo nå har et smittetall som er langt høyere enn land vi frarådes å reise til?

– Vi har god informasjon om smittesituasjonen i Oslo. Antallet meldte smittede i Oslo er preget av at det har vært en del utbrudd som gjør at smittetallene har fått et hopp. Men nå har smittetallet gått ned i forhold til uken før, det tyder på at man har kontroll med utbruddene. Storbyer har en ekstra utfordring med høye smittetall fordi folk bor tett og har mye kontakt med hverandre, sier Vold.

Les også

  1. Regjeringen endrer fraværsreglene midlertidig

Les mer om

  1. Koronaviruset