Mange maneter langs kysten, men umulig å spå om det blir manetsommer

De siste ukene er det rapportert om mye glassmaneter og brennmaneter langs kysten i Sør-Norge. Men det er vanskelig å si hvordan manetsommeren blir.

Brennmaneter gjør livet surt for badende om sommeren. Her en brennmanet i Stavanger.

Bilder av glassmaneter tett i tett i enorme klynger i Oslofjorden og langs sørlandskysten har dukket opp i flere medier den siste måneden.

Langs kysten i Sør-Norge, i Skagerrak og også opp mot Vestlandet er det rapportert om større opphopninger av brennmaneter.

Forsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet sier til NTB at det er ganske vanlig at det er mye brennmaneter i noen områder på denne tiden av året, men at det har vært forholdsvis mye glassmaneter langs Sørlandskysten og enkelte steder i Oslofjorden.

– Det som er spesielt, er at det er ganske mye glassmaneter helt tett i tett i enkelte områder, sier hun.

Ukjent

Manetene kan føre til problemer ved bading, og det har skjedd at maneter klogger inntak på kjøleanlegg, skaper problemer for oppdrettsanlegg og reketrålere.

Det kan være flere årsaker til at store mengder maneter dukker opp i vannoverflaten nær land, og at det enkelte år blir mange, men mye er ukjent når det gjelder maneter.

– Det kan være flere faktorer. Dessverre forskes det lite på maneter, så vi kjenner faktisk ikke til hva som gjør at det enkelte år blir veldig mye, sier Falkenhaug.

Glass- og brennmaneter har et bunnlevende stadium gjennom vinteren, og mange maneter kan tyde på at de har hatt gode forhold da de formerte seg, med riktig temperatur og god mattilgang.

– Umulig å spå

Forskeren forklarer at selv om det noen steder er mange maneter i vannet nå, er det ikke sikkert de blir liggende hele sommeren.

– Det er helt umulig å spå hvordan manetsommeren vil være, sier Falkenhaug.

Havstrømmer, vind og temperaturen i overflaten avgjør om manetene trekker ned mot dypere vann. Fralandsvind som trekker det varme overflatevannet vekk fra kysten, kan trekke dypvann og maneter opp til overflaten nær land, ifølge forskeren.

En fullstendig oversikt over manetsituasjonen har ikke Havforskningsinstituttet, og det er vanskelig å få siden manetene kan trekke ned i vannet og da får man inntrykk av at det er færre av dem.

Ikke farlig å bli brent

Selv om det ikke er fristende å hoppe i sjøen i områder med store manetforekomster, regnes ikke maneter for å være farlige i utgangspunktet. Men er man allergisk, bør man være forsiktig, forklarer Falkenhaug.

– Blir man brent på et stort område på kroppen og man får plager, må man oppsøke lege, sier hun.

Også glassmaneter kan brenne, men veldig svakt. Neslecellene er så små at de ikke går gjennom huden. Med brennmaneter kan det som kjent bli langt mer ubehagelig.