Norge

Ber politimesterne om å invitere muslimske ledere til dialogmøte

Politidirektør Benedicte Bjørnland ber politimesterne om å invitere ledere i muslimske trossamfunn i Norge til dialogmøte.

Politidirektør Benedicte Bjørnland Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

 • Wasim Riaz

Det går frem av et brev fra Politidirektoratet til politimestrene som ble sendt fredag ettermiddag. Hensikten med møtet er å informere og forebygge utrygghet i muslimske miljøer.

– Jeg mener ledelsen i muslimske trossamfunn må være kjent med hvordan trusselbildet for voldelig ekstremisme mot muslimer og moskeer er, og de bør få informasjon om hva politiet gjør for å forebygge. I tillegg ønsker jeg at politimesterne lytter til innspill fra moskeenes ledere om hva de forventer og hva de selv kan bidra med i det forebyggende og trygghetsskapende arbeidet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Les også

Ordføreren: – Høyreekstreme enkeltindivider registrert i Bærum

Flere politidistrikter har allerede gjennomført dialogmøter i etterkant av terrorangrepet i Bærum tidligere i august. De slipper å kalle inn til nye møter. Politidirektøren ber de aktuelle politimesterne vurdere om den etablerte dialogen i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for å skape trygghet.

– Det er viktig at informasjonen som gis er enhetlig. Mediedekningen har bidratt til å skape en oppfatning om at politiet har hatt konkret informasjon om økt farenivå eller trusler mot moskeer uten å ta tak i det. Jeg tror dialogen med de muslimske miljøene kan bidra til å korrigere en slik oppfatning, sier Bjørnland.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1)? 1564051648002

Les mer om

 1. Moskéskytingen i Bærum
 2. Islam
 3. Benedicte Bjørnland

Moskéskytingen i Bærum

 1. NORGE

  Philip Manshaus' far nekter politiet å inndra våpen

 2. NORGE

  Moskéangrepet i Bærum: Ferieavvikling forsinket trusselmeldingen

 3. NORGE

  Philip Manshaus dømt til 21 års forvaring

 4. DEBATT

  Ordet terror har vært noe fjernt før. Når du får kjenne det på nært hold, gjør det noe med deg.

 5. NORGE

  Forsvarer sår tvil om Manshaus’ tilregnelighet: – Han må frifinnes på grunn av den berettigede tvilen om han er tilregnelig

 6. NORGE

  Aktor: Vil legge ned påstand om forvaring for Manshaus