Norge

Jernbanen. Alle kan ikke vinne

Og når kan linjene stå ferdig? Akkurat nå avgjøres Østlandets jernbanefremtid.

Det skal bygges jernbane – men hvor? Prioriteringer og konsekvenser vurderes i disse dager.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Les også:

Det er blitt det helt store prestisjeprosjektet. For Regjeringen, Stortinget og jernbanen selv. Å bygge moderne linjer i det som kalles InterCity (IC)-triangelet på Østlandet.

Der det bor flest mennesker i Norge.

Der det reises mest med tog.

Dette er prosjektet som skal få titusener av dagpendlere til å la bilen stå. Som skal løse den voldsomme befolkningsveksten som er varslet. Og som skal sende fire tog i timen fra Oslo til Fredrikstad, Hamar og Tønsberg. Det er også disse linjene ev. lyntogstrekninger skal bygge videre på.

De fleste har snakket om IC-strekningene som ett prosjekt. Der man bygger alt man kan, nokså samtidig på de tre strekningene, slik at alt kan stå ferdig rett etter 2020. I dag kan Aftenposten fortelle at med mindre Regjeringen kaster inn mange flere milliarder kommer dette ikke til å skje.

Tvert imot må Regjeringen, i en diskusjon med Stortinget, svare på følgende:

 • Skal man bygge én strekning først og ta de andre etter tur?
 • Skal man bygge seg ut av Oslo i tre retninger samtidig?
 • Skal man i stedet ta for seg flaskehals for flaskehals, på de tre linjene, slik de peker seg ut i dag og man tror de vil peke seg ut 15 år frem i tid?
  Og så:
 • Hvis man skal velge én strekning, hvilken?
 • Hvis man skal bygge seg ut av Oslo i tre retninger, hvor bør man begynne?
 • Hvilke flaskehalser bør tas først?
  Velger man å bygge tre strekninger samtidig vil de ifølge Vista analyse tidligst så ferdig en gang etter 2030.

Ifølge Statistisk sentralbyrå og ledende fylkespolitikere i IC-området ser verden omtrent slik ut, når man nærmer seg 2040:

 • Norge vil ha 6,1 millioner innbyggere.
 • Oslo-området alene vil ha 1,2 millioner innbyggere, 450000 flere enn i dag.
 • Befolkningen i IC-området som helhet vil hvert år vokse med en by av Lillehammers størrelse.
 • Nordmenn vil reise 30 prosent mer enn i dag.

Må velge

At et flunkende nytt InterCity-triangel vil stå ferdig tidlig på 2020-tallet, slik Transportkomiteen på Stortinget nærmest har forlangt, er i dag helt urealistisk. Det hevdet jernbanedirektør Elisabeth Enger da hun i Oslo nylig arrangerte et «IC-verksted» for involverte fageksperter, politikere, samfunnsanalytikere og næringslivsledere.

Verkstedet — og prosessen som har fortsatt etter på - skal ligge i bunn for Engers egen anbefaling til Regjeringen. Den skal være ferdig i løpet av få måneder.

Her er valgene som må gjøres, ut fra fakta og argumenter samlet av Jernbaneverket og Vista Analyse AS: Ved å la én strekning vinne:

 • Får man nokså raskt vist potensialet til en moderne togstrekning i Norge. Men bare i én av regionene.
 • Prioriteres Dovrebanen vil strekningen til Lillehammer stå ferdig i 2020. Vestfoldbanen vil da på deler av sin strekning ha enkeltspor fra Drammen, Østfoldbanen fra Moss.
 • Prioriteres Vestfoldbanen vil strekningen til Skien stå ferdig i 2027. Østfoldbanen vil i så fall få dobbeltspor til Halden tidligst i 2032, Lillehammer tidligst i 2040.
  En tilsvarende beregning er ikke gjort for Østfoldbanen. Ved å bygge fra Oslo:
 • Får flest personer raskest glede av utbyggingen.
 • Dobbeltspor til Fredrikstad, Tønsberg og Tangen før Hamar kan likevel stå ferdig i 2020.
 • Først i 2030 vil alt stå ferdig.
  I dag er trafikken til og fra Oslo-området viktigst. Men for at nye dobbeltspor skal bli en suksess er det avgjørende å få folk til å reise lokalt, som fra Larvik til Tønsberg. Anleggskostnadene er også høye, nær Oslo, takket være tett bebyggelse. Ved å jakte flaskehalser:
 • Viktige problempunkter i dag fjernes, på mange steder. Men velges flaskehalsløsningen fortsetter man på en metode mange samferdselspolitikere - og eksperter - har tatt avstand fra.
  Andre argumenter:
 • Vestfoldbanen taper i dag passasjerer. Årsaken er ny firefelts motorvei gjennom Vestfold. Dovrebanen vinner passasjerer. Skal man bygge videre på suksessen eller ta tilbake det tapte?
 • For at IC skal bli en suksess må det også satses på boliger og arbeidsplasser nær stasjonene. Hvor er potensialet størst? Vei stimulerer til spredning, jernbane til konsentrasjon.
 • Det gjenstår i dag minst på Østfoldbanen, lengst strekninger på Dovrebanen, men størst investeringer på Vestfoldbanen
 • Som en begynnelse på en moderne langdistansestrekning, ev. for lyntog, fremstår Dovrebanen viktigst, fulgt av Østfoldbanen.

Tilbakeslag i kø?

De færreste drømmer om at et moderne IC-triangel står ferdig i 2030. For få dager siden varslet Jernbaneverket at man må finne en ny led for Follobanen inn mot Oslo S, gjennom Gamlebyen. Den vil uvegerlig kreve betydelig saksbehandling hos Riksantikvaren. Dette gjør at banen tidligst kan stå ferdig i 2020, to år etter gjeldende plan. At Oslo–Ski forsinkes betyr at Østfoldbanen som sådan forsinkes.

Les også

 1. Mer trøbbel for nytt billettsystem

 2. NSB med gladmelding: Du får ikke bot med to månedskort

 3. Togsatsinger i Oslo utsettes

 4. Forbrukerrådet ber pendlere trosse NSB