Norge

Knut Olav Åmås' favoritter

afp000449193.jpg
  • Knut Olav Åmås
    Knut Olav Åmås
    Skribent og direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Camille Paglia

Glittering images

Pantheon Books

Christine Amadou og Ellen Krefting

Vestens idéhistorie, bind 1 og 3

Cappelen Damm Akademisk

Hanne Eggen Røislien

Israelerne

Aschehoug

Den amerikanske kunsthistorikeren Camille Paglia er i ferske Glittering images provosert over at vår tids blikk på kunst har fjernet seg fra ideene og det åndelige nivået, og blitt tynget av innadvendt teori og begrensende ideologi. Gjennom 29 nærstudier prøver hun å se verdens kunsthistorie på mer inspirerende måter.

Både kunsthistorie og idéhistorie må med jevne mellomrom nyskrives. Nå forsøker en yngre generasjon norske idéhistorikere seg på Vestens idéhistorie. Christine Amadou og Ellen Krefting har skrevet to bind, og tar for seg antikken, middelalderen og modernitetens fødsel.

Den norske Midtøsten-debatten er både polarisert og bastant. Én av grunnene er at kunnskapen om Israel i dag er ganske liten her i landet. Religionsviteren Hanne Eggen Røislien tegner i Israelerne et portrett av både det motsetningsfylte israelske samfunnet og vanlige israeleres liv

Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør