Nå skal reklamen for utenlandske spillselskaper bort fra norske TV-skjermer. Den kampen kan ende i retten.

En ny lovparagraf skal forsøke å stoppe reklame for utenlandske spillselskaper på norske TV-skjermer. Konsekvensene kan bli store, mener TV-selskapene som sender slik reklame. Saken kan også få et rettslig etterspill.

John Carew er en av flere tidligere norske fotballprofiler som har spilt inn reklamefilmer for utenlandske spillselskaper. Regjeringen vil nå stoppe slik reklame fra å bli sendt på norske TV-kanaler som distribueres fra utlandet.

Fredag la regjeringen frem en endring i kringkastingsloven som har ett hovedmål: Å stanse spillreklame som sendes på norske kanaler distribuert fra utlandet.

Det kan få alvorlige konsekvenser for NENT-group som nylig sikret seg rettighetene til å sende Premier League i Norge. NENT/Viaplay betaler et ukjent beløp for rettighetene fra 2022 til 2028. TV2 skal ha betalt over 1,5 milliarder kroner for å sende disse kampene i tre år, ifølge VG.

Lovforslaget er det siste av en rekke tiltak som er innført de siste 10–15 årene i et forsøk på å bremse utenlandske spillselskapers tilgang til det norske markedet.

Ifølge norsk lov er det bare godkjente spillaktører – som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto – som kan markedsføre sine spill i Norge.

Forbudet mot markedsføring av spillene til de utenlandske selskapene har imidlertid vært vanskelig å håndheve. Dette fordi selskapene holder til utenfor Norges grenser og sender reklame på TV-kanaler som distribueres hovedsakelig fra London.

Kulturminister Abid Q. Raja beskriver det nye lovforslaget som et verdivalg.

Tiltaket som nå foreslås, og sannsynligvis vil få flertall i Stortinget, er en endring i kringkastingsloven. Endringen åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre tilgang til ulovlig markedsføring.

– For regjeringen er dette et verdivalg der hensynet til personer med spilleproblemer og deres pårørende må gå foran økonomiske hensyn, sier kulturminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Tror tiltaket vil svekke pengespillbransjen

Konkret inneholder lovforslaget en bestemmelse som gjør at Medietilsynet kan pålegge den som eier eller disponerer nett som formidler TV-sendinger å hindre tilgangen til pengespillreklame.

– Det er positivt at lovverket strammes inn, og at vi dermed får en reell hjemmel til å stoppe markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge, mener direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Direktør i Lotteritilsynet, Gunn Merete Paulsen, mener lovendringsforslaget, dersom det blir vedtatt i Stortinget, vil gi norske myndigheter et kraftigere verktøy i arbeidet med å stoppe pengespillreklame på TV.

Forslaget til endring i kringkastingsloven vil gi Medietilsynet muligheten til å pålegge TV-distributører å hindre tilgangen til markedsføring på nett og TV for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Lotteritilsynet skal samarbeide med Medietilsynet i dette arbeidet.

De siste årene har Lotteritilsynet intensivert kampen mot de utenlandske spillselskapene, gjennom en rekke tiltak. Tilsynet har imidlertid ikke kunnet gjøre mye med TV-reklamen. Men det nye forslaget vil etter tilsynets mening svekke de utenlandske spillselskapene.

– Vi har lenge vært tydelige på at det er viktig å få stoppet denne reklamen. Dersom lovforslaget går igjennom, vil dette gjøre jobben vår med å beskytte folk mot spilleproblemer enklere, sier Lotteritilsynets direktør, Gunn Merete Paulsen.

TV-selskapene frykter for livsgrunnlaget

Forslaget har i høringsrunden møtt sterk motstand hos TV-selskaper som sender spillreklame. Discovery mener at lovforslaget vil sparke benene under selskapets livsgrunnlag.

– Konsekvensen for driften vil bli store, hevder selskapet.

Analyseselskapet Oslo Economics har anslått at Discovery og Nordic Entertainment Group Norway (NENT) – vil få redusert inntektene med mellom 250 og 500 millioner kroner.

Men det hersker stor uenighet om dette tallet. Det er nemlig stor usikkerhet knyttet til om TV-selskapene kan klare å erstatte inntektene fra pengespillreklame med inntekter fra andre annonsører. Prisen for pengespillreklame er høyere enn for de fleste andre produkter.

– Forslaget vil få alvorlige konsekvenser for mediemangfoldet innenfor fjernsyn, og at norske TV-seere vil få et dårligere tilbud, forteller NENT i sitt høringssvar.

Spillselskap varsler rettslig skritt

Lovforslaget blir også møtt med sterke reaksjoner fra spillbransjen. Det svenske selskapet Kindred Group, som står bak merkenavnet Unibet, varsler at saken kommer til å få et rettslig etterspill.

Rolf Sims i Kindred Group, selskapet bak Unibet, mener norske myndigheter driver et høyt spill med det nye lovforslaget mot TV-reklame.

– Norske myndigheter spiller høyt om et lovforslag som åpenbart er i strid med EØS-regelverket. Om dette lovforslaget blir vedtatt, kommer det garantert til å bli utfordret, sier Kindred Groups talsperson i Norge, Rolf Sims.

Han mener lovforslaget nærmest bidrar til å kriminalisere spillerne, griper inn i TV-selskapenes redaksjonelle frihet og utfordrer ytringsfriheten.

– Dersom hensikten er å forebygge spillproblemer, bør myndighetene i stedet rette oppmerksomheten mot Hamar og markedsføringen som Norsk Tipping driver, sier Sims.