Norge

7 spørsmål og svar om dødsalgen Chrysochromulina

Ett nytt anlegg er berørt at dødsalgen siste døgn. Så langt har oppblomstringen av algen Chrysochromulina ført til at 7,5 millioner fisk er døde. Dette vet vi om dødsalgen.

Algen Chrysochromulina leadbeateri går under navnet dødsalgen etter fiskedød i oppdrettsanlegg i Troms og Nordland de siste ukene.
  • Veslemøy Hedvig Østrem
    Veslemøy Hedvig Østrem

Det er algen Chrysochromulina leadbeateri. Den er vanlig langs store deler av norskekysten. Algen er et planteplankton som flyter fritt i vannmassene.

Les hele saken med abonnement