Moxnes er så uenig i stortingsledelsens valg at han mener stillingen må lyses ut på nytt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at Hanne Harlem ikke er egnet til å være sivilombudsmann. Mandag sender partiet ut et forslag om at stillingen gjenutlyses.

Bjørnar Moxnes stusser over innstillingen av ny sivilombudsmann.
  • Daniel Røed-Johansen

– Staten har voldsom makt. Alle som har vært i kontakt med Nav eller utlendingsmyndighetene, vet dét. Den makten må kunne granskes og utfordres.

Dette er ordene Moxnes velger for å vise hvorfor han mener stillingen som sivilombudsmann er så viktig. Det er derfor han sammen med eget parti føler for å si fra.

Mandag sender Rødt ut et forslag til de øvrige partiene på Stortinget. Det skjer dagen før Stortinget skal behandle presidentskapets innstilling av Hanne Harlem som sivilombudsmann.

Forslaget handler om at stillingen som Stortingets ombudsmann lyses ut på nytt, og at kontorsjef Bjørn Dæhlin fra 1. januar 2020 fungerer i rollen frem til en stillingen er besatt.

Hanne Harlem er blitt innstilt av presidentskapet i Stortinget.

Var sentral i Moxnes-anmeldelse

Sivilombudsmannens oppgave er å ta vare på folks rettigheter i møte med myndighetene.

Harlem er i dag kommuneadvokat i Oslo. Tidligere var hun justisminister i Jens Stoltenbergs første regjering. Moxnes mener hun i begge rollene har vist at hun ikke er egnet som sivilombudsmann.

Da innstillingen ble kjent, skrev Tron Strand og Vegard Venli fra Pressens offentlighetsutvalg en kritisk kronikk. De skrev at Harlem trolig er den eneste kvalifiserte søkeren til jobben, men at hun samtidig har bidratt til å undergrave embetet.

Duoen viste til konkrete eksempler for å underbygge påstanden, og Moxnes trekker frem noen av de samme:

  • Som kommuneadvokat argumenterte Harlemn under en høring i 2015 for å innskrenke innsynsretten i byrådsnotater.
  • Som kommuneadvokat spilte hun en sentral rolle da Moxnes ble politianmeldt for å dele en rapport fra Kommunerevisjonen. Moxnes ble frikjent i tingretten.
  • Som justisminister nektet Harlem å sende over dokumenter til sivilombudsmannen, som ville vurdere om det var grunn til hemmelighold.

Harlem: – Opptrådte som advokat

– Dette er en innstilling fra presidentskapet, så det er ikke naturlig å kommentere den kritikken nå. Det blir opp til Stortinget å vurdere. Men jeg mener selvfølgelig selv at jeg både er motivert og egnet, svarer Harlem.

Imidlertid ønsker hun å presisere at to av Moxnes’ konkrete eksempler var oppgaver hun utførte som advokat.

– Og det er ikke som advokat jeg har søkt denne stillingen. I de to sakene opptrådte jeg på vegne av Oslo kommune. Det var ikke jeg personlig, men et oppdrag fra min arbeidsgiver, sier hun.

I en e-post via kommunikasjonsavdelingen skriver stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen at prosessen frem mot innstillingen har vært grundig

«Presidentskapet mener at det ikke er grunnlag for å hevde at Hanne Harlem er imot åpenhet eller innsyn. Sakene det vises til, har Harlem håndtert i rollen som advokat for Oslo kommune. Disse aspektene har vært vurdert i prosessen», skriver Trøen.

Moxnes mener Harlems rolle i straffesaken mot ham «er lite lovende for en kommende sivilombudsmann».

– Hvilken innvirkning har historikken dere imellom på motstanden du nå viser?

– Jeg skjønner at spørsmålet stilles. Men om noe bør jeg sende blomster til Harlem for oppmerksomheten og reklamen hun ga meg. Hun trakk meg for retten i en sak som åpenbart handlet om ytringsfrihet og gjorde velgerne oppmerksomme på min kamp for deres innsynsrett. Jeg bærer overhodet ikke nag, sier Moxnes

Les også

Hanne Harlem innstilt som ny sivilombudsmann

Etterlyser mer åpenhet

Rødt mener at man ikke bare kan ansette en kandidat fordi det ikke er kommet inn flere søknader.

– Men hva gir dere grunn til å tro at det vil komme flere søknader i en ny runde?

– Vi ønsker å få klarhet i hvordan rekrutteringen er foregått. Vi tror åpne rekrutteringsprosesser er den beste metoden for å få kvalifiserte søkere. Her fremstår det som det bare var én som var kvalifisert, sier Moxnes.

– Vet du at dét handler om at prosessen ikke var god nok?

– Det er vanskelig å svare på. Vi trenger mer åpenhet rundt denne rekrutteringen for å si noe kvalifisert. Vi håper presidentskaper viser åpenhet.

Presidentskapet: Aldri vært mer åpne

Stortingspresidenten svarer at prosessen rundt rekruttering av sivilombudsmann har vært mer åpen enn noen gang før, og at det var ordinær utlysning.

«At vervet ble ledig, har vært bredt annonsert. Administrasjonen har hatt bistand fra rekrutteringsbyrå til å sondere markedet, ikke minst for å skape interesse for en slik fremtredende stilling og motivere personer som kan være aktuelle til å søke», skriver Trøen.

Videre vises det til at det stilles høye krav til vervet. Det understrekes også at personen som skal fylle rollen, både må oppfylle vilkårene for å være høyesterettsdommer og ha sterke lederegenskaper. Dette inkluderer tydelig kommunikasjon.

«Hanne Harlem oppfyller alle disse kravene», fastslår stortingspresidenten.

Dagens sivilombudsmann, Aage Thor Falkanger skal tilbake til jobben som dommer i Høyesterett, en stilling han har hatt permisjon fra siden 2014. Han er den femte sivilombudsmannen siden 1963.