Støre refser klimatiltakene i statsbudsjettet: – Regjeringen svikter neste generasjon

Politikere og organisasjoner uttaler seg om regjeringens budsjettplaner.

– Selv i sitt syvende statsbudsjett makter ikke regjeringen å kutte klimautslipp så det monner, sier Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Mandag formiddag presenterte finansminister Siv Jensen statsbudsjettet for 2020.

Fasiten er blant annet fjerning av NRK-lisensen, ny tollgrense på klær, mindre bruk av oljepenger og studiestøtte i 11 måneder.

Som vanlig har budsjettet ført til både positive og negative reaksjoner fra politikere, organisasjoner og enkeltpersoner.

– Milevis unna målet vi har satt oss

En av postene som har fått mest negativ oppmerksomhet, er budsjettet for klimapolitikken.

Det settes av 7 milliarder kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 milliarder på miljø og klima, 3,3 milliarder på klima og skog, og 520 millioner kroner på bærekraftig hav.
– Med regjeringens budsjettforslag klarer vi bare å kutte 12 prosent av klimautslippene innen 2030, milevis unna målet vi har satt oss. Og klimamålene for 2020 ser ut til å være gitt opp for lengst, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender i en pressemelding.

Les også

Aftenposten mener: Et etterlengtet innslag av ansvarlighet

Støre refser uforpliktende politikk

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er heller ikke fornøyd med budsjettet.

– Hovedbildet etter dette statsbudsjettet er at regjeringen svikter neste generasjon. Selv i sitt syvende statsbudsjett makter ikke regjeringen å kutte klimautslipp så det monner, sier Støre i en pressemelding.

Han sier videre at klimautslippene økte i fjor, selv om Norge har forpliktet seg til å kutte.

– Regjeringen leverer ikke det som er nødvendig for å omstille Norge i en klimavennlig retning der det skapes nye, fremtidsrettede arbeidsplasser, sier Støre.

– Tidenes mageplask i politikken

Nasjonal talsperson i MDG Une Bastholm førte lignende kritikk i sin kommentar til finanstalen. Hun mener at regjeringen ikke satser nok på å kutte C02-utslippene, og for ikke å ha en tilstrekkelig offensiv miljøpolitikk.

– Vi kan bedre, president. Norge er rikt på mye. Men regjeringen har valgt å hygge seg innenfor sin egen komfortsone, sa hun.

Nasjonal talsperson i MDG Une Bastholm mener at regjeringen ikke satser nok på å kutte C02-utslippene, og for ikke å ha en tilstrekkelig offensiv miljøpolitikk.

Audun Lysbakken sa seg enig i en pressemelding:

– Her finner vi tidenes mageplask i politikken for å få bukt med klimakrisen. Det kuttes ikke i nærheten av nok for å nå klimamålene for 2030, og det er lite her som får i gang et grønt rettferdig skifte som bevarer arbeidsplasser i fremtiden, står det i pressemeldingen.

«Forskjellsdronningen»

SV-lederen angriper i tillegg regjeringen for det han kaller for usosiale kutt, og sikter blant annet til regjeringens kutt i arbeidsavklaringspenger til unge, kutt i briller til barn med alvorlige synsproblemer og kutt i støtte til tannregulering.

– Dette er rene velferdskutt til folk flest, alt fra sykehus, fødselsomsorg og kriminalomsorg til høyere utdanning, sier han i en pressemelding.

– Regjeringen ser ut til å tenke mer på at de sliter med dårlige målinger enn på dem som sliter i samfunnet, mener Bjørnar Moxnes.

Lysbakken får støtte av Rødt-leder Bjørnar Moxnes som mener at neste års budsjett er «nok et budsjett som øker forskjellene».

«Regjeringen ser ut til å tenke mer på at de sliter med dårlige målinger enn på dem som sliter i samfunnet. De på arbeidsavklaringspenger får nye kutt, og veksten i kommuneøkonomien på 1,3 milliarder nulles ut i et såkalt effektiviseringskrav til kommunene med samme prislapp. Statsbudsjettet øker forskjellene, både etter lommebok og postnummer», skriver han i et facebookinnlegg.

Han påpeker at Siv Jensen tidligere er blitt kalt bompengedronning og mener at hun fra nå av bør gå under navnet «forskjellsdronningen».

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) var ikke fornøyd med Moxnes’ karakteristikk av finansministeren og kalte uttalelsen for «uparlamentarisk språkbruk».

NHO-sjef Ole Erik Almlid er skuffet over at regjeringen ikke vil redusere formuesskatten.

– Trenger jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge

NHO-sjef Ole Erik Almlid er på sin side skuffet over at regjeringen ikke vil redusere formuesskatten.†

– Nå trenger vi mer enn noen gang jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge. Derfor hadde vi forventet at regjeringen skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader norske bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i en uttale til statsbudsjettet.

Han er imidlertid fornøyd med at regjeringen vil stramme inn oljepengebruken og at planene for karbonfangst og -lagring.

– Dette er noe av det viktigste Norge kan bidra med for å redusere globale klimagassutslipp, samtidig som det legger grunnlag for tusenvis av nye arbeidsplasser hjemme, sier Almlid.

En seier for studentbevegelsen

Studentbevegelsen har i mange år jobbet for å utvide studiestøtten til landets studenter. I neste års statsbudsjett ser de resultatet: der fullfører regjeringen planene om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte.

Det er Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), fornøyd med:

–Det er en veldig viktig seier for studentbevegelsen, sier hun i en pressemelding.

Det neste året vil regjeringen også bygge 2200 studentboliger. NSO mener det er vanskelig å være fornøyde med den satsingen på studentboliger i neste års budsjett når de ikke ser konkrete forslag til endringer som gjør det mulig å bygge 3000 studentboliger.

– Vi i Venstre er selvsagt imot HRS, skriver Abid Raja i en SMS til Aftenposten.

Kritisk til statsstøtte til Human Rights Service

Venstres Abid Raja er en av dem som har vært mest kritisk til at den innvandringskritiske organisasjonen Human Rights Service får statsstøtte. Venstre har imidlertid vært på kollisjonskurs med Frp i dette spørsmålet.

Støttet til HRS videreføres, men Raja sier at han er godt fornøyd med at de til gjengjeld har fått økt støtten til organisasjoner som jobber med antirasistisk arbeid.

– Vi i Venstre er selvsagt imot HRS. Også i år har Venstre, KrF og Høyre være mot HRS. De får støtte likevel på grunn av Frp, skriver Raja i en SMS til Aftenposten.

Han sier at de har klart å beholde det som var ment som engangsstøtte til for eksempel Antirasistisk Senter, Minotenk og Født Fri og øker andre integreringstiltak.

– Det er en formidabel satsing på integrering og til kamp mot jødehat og muslimhat, til kamp mot rasisme der du jobber og der du bor, og til kamp mot negativ sosial kontroll i innvandrermiljø. Det er vi i Venstre svært fornøyde med.