Norge

Fagforbundet: Sykepleiere må også smøre brødskiver Sykepleier­forbundet: Dette er sløsing med kompetanse

Begge organisasjonene jobber for sykepleieres interesser, men de stiller seg svært ulikt til «alle-gjør-alt»-modellen.

OPT_sp41bb6a_doc6od39v17lo714tmo8le6-8VGnTQouh4.jpg Foto: Eirill Wiik/NTB Scanpix

 • Hans Mortensønn Jordheim

Aftenposten presenterte i går en rapport som avslører hull i kompetansen til helsepersonell. Der går det også frem at det bør være tydeligere grenser mellom yrkesgruppene på sykehjem. Iren Luther, sykepleier og nestleder i seksjon helse og sosial i Fagforbundet, er ikke enig.

— Sykepleieren skal kunne bidra med oppgaver som å smøre brødskiver. Får vi veldig tydelige skiller mellom yrkesgruppene, vil det bare føre til tette skott mellom de ansatte. Da går vi glipp av den samhandlingen som er nødvendig. Vi ønsker ingen profesjonskamp på arbeidsplassen, sier hun.

Luther uttrykker forøvrig irritasjon over at undersøkelsen retter søkelyset mot helsefagarbeiderne.

— Vi har veldig mye dyktig helsepersonell. Men om kompetansen er for lav et sted, er det arbeidsgiver som ikke har gjort jobben sin.

 • Aftenposten skrev om undersøkelsen før den startet: Vil kartlegge hva de ansatte i eldreomsorgen faktisk kan

- Feil å etterlyse mastergrader

Statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet mener sektoren svekkes av for få sykepleiere med mastergrad. Det blir det ifølge Luther helt feil å si.

— Som oftest utdanner man seg jo da bort fra pasienten. Vi ønsker i større grad å se på tverrfagligheten i sektoren, ikke bare sykepleierfaget. Ta legedekningen som eksempel, den er jo nesten fraværende i dagens sykehjem. Flere leger vil gjøre helse- og omsorgssektoren mer attraktiv, hvilket igjen vil dra opp kompetansen, mener hun.

Sykepleierforbundet er uenig

Norsk Sykepleierforbund er landets største fagorganisasjon for sykepleiere med i overkant av 100.000 medlemmer. Leder Eli Gunhild By deler ikke Luthers syn på arbeidsfordeling.

- Det er viktig å bruke kompetansen mer målrettet. En sykepleier skal gjøre oppgaver som krever sykepleierfaglig kompetanse, ikke lage kaffe.

At helsepersonell i dag kan for lite om å behandle syke eldre, kom ikke som noe sjokk på By. Samhandlingsreformen ga kommunene fra 2012 utvidet ansvar for helsetjenester, men ble tidligere i år kritisert av Riksrevisjonen. Kommunene har i liten grad økt kapasiteten eller styrket kompetansen, var dommen.

— Vi opplever at grunnkompetansen hos dagens sykepleiere er den samme som den var før, men vi mangler spesialsykepleiere. Det er alltid det ordførere og rådmenn svarer når vi spør, sier By.

- Hvis vi satt i regjering...

Tre partier har henvendt seg til Aftenposten etter gårsdagens oppslag. Dette er noe av det de mener om saken:

 • SV : Foreslår retningslinjer for hvor mange pasienter det skal være pr. ansatt. Eldre skal i større grad få bestemme hva de har behov for.
 • Ap : Vil stille utdanningskrav til ledere i de kommunale helsetjenestene. Vil innføre krav om heltidskultur.
 • KrF : Håper Regjeringen ser alvoret av Riksrevisjonens kritiske rapport. Mener fastlegene må bli flinkere til å gjøre hjemmebesøk.
 1. Les også

  Misnøye med eldreomsorg fører sjelden til klager

 2. Les også

  «Ikke uvanlig å gi beboere beroligende medisiner uten deres samtykke, for å holde dem rolige...»

Relevante artikler

 1. NORGE

  Sykepleiestudent nektet å servere svinekjøtt på sykehjem

 2. NORGE

  Behovet for sykepleiere kan bli doblet innen 2040

 3. NORGE

  Hver dag rammes noen av vold på norske sykehjem. Her er fem mulige løsninger.

 4. MENINGER

  Vold og trakassering mot eldre er fullt mulig å forebygge

 5. NORGE

  Helsepolitiker: - Fullstendig uaktuelt at kvinner føder alene

 6. NORGE

  Sykepleiere plages av rusede eldre