Krav om utsettelse av Munch-saken avvist

Borgarting lagmannsrett tok ikke hensyn til forsvarernes krav.

  • Morten Andersen

Rettssaken etter ranet av Munch-maleriene "Skrik" og "Madonna" startet i Borgarting lagmannsrett i dag. Flere av forsvarerne begjærte saken utsatt da hovedforhandlingen startet i formiddag.

Vil ha innsyn

Advokat Sverre Næss, som forsvarer tiltalte Petter Rosenvinge, viste til spørsmålet om innsyn i politiets dokumenter som forteller hvordan de berømte Munch-bildene kom til rette.Høyesterett skal denne uken avgjøre om forsvarerne får innsyn i dokumentene, og Næss ba om at rettssaken blir utsatt inntil spørsmålet blir avgjort.Påtalemyndigheten vil skjerme de aktuelle dokumentene av hensyn til liv og helse. Etter en pause kom lagretten til at saken skal gå som planlagt.

Mistenker ny mann

Advokat Morten Furuholmen, som forsvarer Bjørn Hoen, reagerte sterkt på at saken starter samtidig som det har blitt kjent at politiet nå mistenker en ny mann for medvirkning til ranet.I dag kom det frem at 27-åringen nekter å la seg avhøre.Statsadvokat Elisabeth Jordan Ramstad bekreftet imidlertid at det kan bli aktuelt å kalle inn 27-åringen som vitne i rettssaken.Les også: