Norge

Statsministerens kontor kan ha brutt flere lover og regler

Statsministerens kontor kan kjøpt overnatting på leilighetshotell til regjeringspolitikere i strid med loven i flere år. I tillegg droppet de å journalføre bestillingene. Det er også i strid med lov og regler, mener professor.

Statsministerens kontor holder til ved Akershus festning i Oslo sentrum.
 • Henning Carr Ekroll
  Journalist
 • Vegard Venli
  Journalist
 • Åshild Langved
  Journalist
 • Sigrid Gausen
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist i politisk redaksjon

Aftenposten omtalte tirsdag hvordan Statsministerens kontor (SMK) kan ha brutt lovverket da de droppet å sette overnatting på leilighetshotell for politikere ut på anbud.

Fra før er det kjent at en tidligere leder på SMK er siktet for grov økonomisk utroskap etter at han skal ha disponert en av de innleide leilighetene selv og latt SMK betale for det.

Aftenposten har også omtalt hvordan SMK kom frem til at tidligere statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skulle slippe skatt på pendlerboligen - i strid med hvordan både Skatteetaten og Finansdepartementet tolker loven.

Men rekken av mulige brudd på lover og regler stanser ikke der. SMK har heller ikke journalført og arkivert bestillingene av leilighetshotell-overnattingen.

Det kan også være i strid med lovverket.

Skal journalføres

Alle offentlige virksomheter plikter å føre en oversikt over saksdokumenter som er sendt inn og ut.

Dette skal bidra til åpenhet om hvordan det offentlige jobber, og hvordan de bruker fellesskapets midler, ved at alle kan følge med på saksgangen.

Det gjør at man for eksempel kan finne dokumentene knyttet til Oslo kommunes kontrakter med leilighetshotellet Oslo House Apartments i den offentlige journalløsningen eInnsyn. Dette er det samme leilighetshotellet som SMK har brukt.

Statsministerens kontor (SMK) har brukt over fire millioner kroner på overnatting for regjeringspolitikere på Frogner House Apartments. Men det finnes ikke spor av innkjøpene eller bestillingene i SMKs postjournal.

Men søker man på «Frogner House Apartments» i SMKs journal, får man ikke et eneste treff. Det betyr at det ikke har vært mulig for utenforstående å vite at bestillingene faktisk har eksistert, eller at SMK har kjøpt tjenester fra virksomheten.

SMK bekrefter at bestillingene ikke har vært journalført. De har blitt gjennomført muntlig eller på e-post.

Professor: - Foruroligende

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er en av landets fremste eksperter på forvaltning og offentlig rett.

Han er tydelig på at den manglende journalføringen kan være i strid med lover og regler.

Han viser til at både offentlighetsloven og arkivloven har tydelige krav om at inn- og utgående saksdokumenter skal journalføres.

– I arkivloven paragraf 22 er det en bestemmelse om at «Den som handler i strid med føresegner gjevne i eller i medhold av denne lova, kan straffast med bøter». Det er foruroligende at vårt øverste forvaltningsorgan – på vegne av statsministeren – har så dårlig kjennskap til eller respekt for lovens regler som det kan se ut som her, sier Bernt.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er en av landets fremste eksperter på forvaltningsrett. Her er han fotografert under en høring på Stortinget i 2015.

Han mener saken må få konsekvenser, selv om det neppe vil være aktuelt med en straffereaksjon.

– Et klart lovbrudd bør utløse en eller annen form for tjenstlig reaksjon internt. I motsatt fall vil dette fremstå som et klart signal til norsk forvaltning om at dette ikke er så mye å bry seg med, sier han.

SMK: Er dessverre ikke blitt gjort

Statsministerens kontor erkjenner at de ikke har gjort det de skal i denne saken. De peker på svikt hos en medarbeider.

– Statsministerens kontor er opptatt av å journalføre i tråd med lovverket, og alle medarbeidere får opplæring i dette. Det er imidlertid den enkelte medarbeider som sørger for journalføring, og i dette tilfellet har det dessverre ikke blitt gjort, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse.

Aftenposten har spurt om den manglende journalføringen vil få noen konsekvenser.

– Personen som har unnlatt å journalføre bestillingene i denne saken, er ikke lenger ansatt ved Statsministerens kontor, skriver Hjukse.

Les også

 1. Statsministerens kontor kan ha brutt loven i årevis: Lot politikere bo på leilighetshotell – droppet anbudsrunde

Les mer om

 1. Stortingets pendlerboliger
 2. Regjeringen