– Ingen skal bli avvist uten å ha fått en vurderingssamtale først

Barn og unge med psykiske lidelser skal bli møtt og få anledning til å legge frem sin sak. Det sier direktøren ved Oslo universitetssykehus. – Vi skal by på hjelp, ferdig snakka.

Bjørn Atle Lein Bjørnbeth er direktør ved Oslo universitetssykehus og vil lage et nytt tilbud til pasienter. – Ved å gjøre en vurderingssamtale kan vi være enda tryggere på at de som mest trenger hjelp, får den først.

I dag blir 1 av 5 barn og unge som blir henvist til barne- og ungdomspsykiatrien (Bup) avvist. Disse får ikke møte noen i spesialisthelsetjenesten til samtale. I stedet får de et brev med en vurdering om at de ikke har rett til helsehjelp i Bup.

Dette ønsker regjeringen å forandre på. De har satt seg et mål om at alle som er henvist, skal få muligheten til en vurderingssamtale. Dette har de bedt alle sykehusregionene om å legge til rette for.

Tilbud i løpet av året

Ved Oslo universitetssykehus har de en plan om at vurderingssamtale skal være på plass for alle som henvises til Bup i løpet av året.

Sykehusdirektør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth mener slike samtaler gir et åpent og mer imøtekommende helsevesen.

– Med denne løsningen sier vi at vi har fått din henvisning, og vi har lyst til å møte deg, sier Bjørnbeth.

Han mener det er viktig at alle får anledning til å legge frem sin sak sammen med sine foreldre.

– Ingen skal bli avvist uten å ha fått en vurderingssamtale først, sier han.

– Bedret service

Akkurat hvem som skal gjennomføre samtalene, er ikke avklart. Men det blir et organisatorisk samarbeid mellom Oslo kommune og sykehuset.

Bjørnbeth mener det viktigste med samtalen er å stake ut en kurs og la familiene bli hørt.

– Dette skal oppleves som en bedret service og sikre at man får en ordentlig vurdering av hvordan veien blir videre.

Han er tydelig på at dette ikke betyr at alle trenger spesialisert behandling i sykehusene.

– Med en vurderingssamtale med en fagperson vil man kanskje tidligere få avklart hvor man kan få hjelp. Om det er i kommunene eller på sykehuset.

Finne de som trenger det mest

I 2021 måtte pasienter vente 50 dager i gjennomsnitt på å få komme til time hos en behandler i Bup.

Bjørnbeth avviser at vurderingssamtale er et grep for å trikse med ventetidene, der man vil måtte vente «inne i systemet» mens man i dag venter utenfor.

Han mener det fortsatt vil være ventetid, men at man blir forhåndssilt på en tryggere måte.

– Ved å gjøre en vurderingssamtale kan vi være enda tryggere på at de som trenger mest hjelp, får den først.

Direktøren presiserer at han vil finne ut om vurderingssamtalene har effekt. Gjennom forskning og analyse ønsker de å finne ut om barna og familiene har nytte av å komme tidligere til utredning.

Som Aftenposten nylig har skrevet, ble over 6000 flere barn henvist til barne- og ungdomspsykiatrien i 2021. Flere enn tidligere har alvorlige diagnoser.

Helsebyråd Robert Steen i Oslo støtter initiativet om å gå sammen med Ous om vurderingssamtaler. Han skriver til Aftenposten at folk i altfor stor grad opplever at de blir sendt fra sted til sted og at de må vente for lenge på den hjelpen de trenger.

– Operasjonaliseringen av et slikt samarbeid mellom kommunen og OUS må vi få lov til å komme tilbake til. Men jeg er overbevist om at et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vil tjene innbyggerne, skriver Steen.

Ressurskrevende

Det har kommet kritikk om at vurderingssamtale ikke er den rette ordningen for alle og at det vil kreve mye ressurser i et allerede presset system.

Til det sier Bjørnbeth at han er i dialog med fagmiljøet slik at de sammen kan finne en god og meningsfull ordning.

– Å forene tung faglighet med et politisk ønske kan være vanskelig. Men vi er enige om at dette skal vi fylle med godt innhold.

– Mitt hovedfokus er at vi ikke skal bli en aktør som snakker om hvor de skal hen i systemet. Vi skal by på hjelp, ferdig snakka.

Psykologforeningen: – Må ikke uthule behandlingstilbudet

President i Norsk psykologforening, Håkon Kongsrud Skard, er spent på hvordan helseforetakene vil følge opp regjeringens forslag om vurderingssamtale.

– Vi mener det er faglig gode grunner til at dette innføres. Å bare få et skriftlig avslag på en henvisning er ikke ivaretagende overfor pasienten. Da sparkes bare ballen tilbake til fastlegen og førstelinjetjenesten, påpeker Skard.

Skard sier det på langt nær er alle kommuner som har et godt nok tilbud å gi pasientene.

Han understreker at det må følge med ressurser hvis fokuset flyttes over på å gi alle henviste pasienter en vurderingssamtale.

– Vi tar det for gitt at vurderingen skal gjøres av en psykologspesialist eller en psykiater. Det er disse som har kompetanse til å stille diagnose. Men det er mangel på fagfolk fra før, og vi frykter at vurderingssamtaler vil uthule behandlingstilbudet til barn og unge enda mer, sier han.

– Det har vært underprioritert i lang tid. De politiske føringene er ikke fulgt opp av helseforetakene, og det blir mer og mer krevende å jobbe i disse tjenestene.