Dømte Bråthen til tvungen behandling på sykehus. Mener han aldri vil bli helt frisk

Espen Andersen Bråthen var svært syk da han drepte fem personer i Kongsberg i fjor. Så syk at han ikke kan straffes med fengsel. Han er fortsatt psykotisk og vil aldri bli helt frisk, mener dommerne.

Espen Andersen Bråthen skjøt rundt seg med piler inne i Extra-butikken i Kongsberg 13. oktober i fjor. Fredag ble han dømt.

I fjor ble Bråthen den verste massedrapsmannen siden Anders Behring Breiviks terrorangrep for 11 år siden.

Fredag ble han i Buskerud tingrett dømt til overføring på tvungent psykisk helsevern for fem drap, 11 drapsforsøk og en rekke grove trusler i Kongsberg. Det var i tråd med statsadvokatens tiltale.

Bråthen slipper fengsel. Grunnen er at dommerne mener han var så syk da han utførte drapene at han var utilregnelig. Derfor sender de han til sykehus og senere helsevern, der han skal få tvungen hjelp. Retten beskriver en svært syk mann i dommen .

Paranoid schizofren

Dommerne er helt enig med forsvareren til Bråthen, som hele tiden har omtalt drapsmannen som en svært syk mann.De er enige med aktor og forsvarer om hva som var motivasjonen for at 38-åringen gjorde det han gjorde i fjor høst:

Sykdom. Bråthen var utilregnelig da han angrep. Han hadde det som kalles sterkt avvikende sinnstilstand.

Både forsvarer Fredrik Neumann (t.v.) og aktor, statsadvokat Andras Christiansen, mener Bråthen var utilregnelig da han begynte å skyte rundt seg i Kongsberg.

Forsvareren har hele tiden sagt at Bråthen er en alvorlig psykisk syk mann. Han har fått diagnosen paranoid schizofreni. Han har grove vrangforestillinger i tid og forteller om forestillinger han skal ha hatt før han ble født.

Retten: Alvorlig svikt

Retten er helt enig. I dommen beskrives en svært syk mann som på ingen måte var tilregnelig da han gikk ut i Kongsberg og begynte å skyte og drepe. Retten er ikke i tvil om at Bråthen var så syk da han begikk drapene at han ikke kan straffes.

Dommerne mener det Bråthen gjorde, viser at han hadde meget sterk grad av alvorlig svikt i virkelighetsforståelse og funksjonsevne.

De kaller handlingene grusomme og sier de vanskelig kan tilskrives en person med normal virkelighetsforståelse og funksjonsevne.

Sorenskriver Liv Taraldsrud dømte fredag Bråthen til tvungent psykisk helsevern.

De slår fast at Bråthen har hatt vrangforestillinger i tiden rett før og etter drapene. At han har grandiose tanker om egne evner og religiøse forestillinger.

I retten forklarte 38-åringen blant annet om et syn av en hvit hest og kartet over USA. Han følte seg overvåket av naboer og andre i nærmiljøet.

– Behov for kontroll

Dommerne mener Bråthen har utpregede tankeforstyrrelser og usammenhengende og fragmentert tale. De mener svikten i dagligdagse funksjoner har vært omfattende.

De mener helt klart at Bråthen hadde betydelig svikt i både forståelse av virkeligheten og egen funksjonsevne da han gikk ut i gaten i Kongsberg 13. oktober i for.

Han hadde sterkt avvikende sinnstilstand, mener de. Dermed har han ingen skyldevne for noen av det han gjorde.

Dommerne beskriver en mann som fortsatt er psykotisk. Den mener at sinnslidelsen til Bråthen tilsier at han ikke vil bli helt frisk, og at det vil kunne bli nødvendig med medisiner og oppfølging livet ut.

«Dette innebærer at det vil være et særlig behov for fremtidig kontroll med tiltalte gjennom påtalemyndigheten og domstolene», skriver dommerne.

– Vil trenge behandling lenge

Bråthen har siden to dager etter angrepet i fjor vært innlagt på psykiatrisk sykehus. Under rettssaken tidligere i juni vitnet psykologspesialist Pia Therese Wiik. Det er hun som behandler Bråthen nå. Hun er ikke i tvil om at Bråthen har paranoid schizofreni.

Wiik mener Bråthen har hatt vrangforestillinger i så mange år og har en tilstand som gjør at han vil trenge behandling lenge.

På spørsmål fra aktor om Bråthen noen gang ville bli helt frisk, svarte ikke Wiik konkret, men at diagnoser er ferskvare.

Pia Therese Wiig er psykologspesialist og har ansvaret for behandlingen av Espen Andersen Bråthen på psykiatrisk sykehus.

– Fare for gjentagelse

Bråthen har sagt at han ønsket å drepe for å bli født på ny, på et bedre sted. Han var redd han skulle bli blind og tenkte det var like så godt at han bare kunne dø.

Derfor måtte han drepe for å bli født på ny, mente han. Men han innrømmet i retten at tankene om gjenfødelse bare var en idé.

– Jeg fikk den ideen på dagen, bare. Det var ikke verdt det å drepe disse menneskene. Jeg har jo det livet her å leve, sa Bråthen.

Retten mener Bråthen sendte pilene mot folk inne på matbutikken for å drepe dem. Han knivstakk sine ofre i Hyttegata med kraftfulle stikk, målrettet mot de deler av kroppen som ville medføre størst skade.

Han sluttet å drepe først når han ble pågrepet. Målet hans var å drepe flest mulig i Kongsberg, og retten skriver at flere liv kunne gått tapt om han ikke hadde blitt pågrepet da han ble.

– Beskriver sykdomsbildet godt

38-åringen har en lang sykdomshistorikk og har fortsatt vrangforestillinger og psykotiske symptomer, mener dommerne.

De er tydelige på at det er fare for at Bråthen vil begå nye alvorlige lovbrudd om han ikke tvinges til helsehjelp.

Bråthen har akseptert dommen. Forsvarer Fredrik Neumann sier dommen er akkurat som forventet.

– Retten beskriver sykdomsbildet godt og gjør konkrete og gode vurderinger, sier Neumann.

Bråthen har siden 2007 hatt diagnosen paranoid schizofreni. Denne har vært delvis ubehandlet, og retten mener sykdommen, kombinert med hans historie med vold og trusler fra tidligere, gjør at Bråthen fortatt kan begå nye voldshandlinger.

Bråthen ble også dømt til å betale flere hundre tusen kroner i oppreisning og erstatning til fornærmede, pårørende og etterlatte.