Norge

Stor pågang – Ahus innfører ekstratiltak for akuttpasienter

Ahus innfører ekstra tiltak for å håndtere den store pågangen av pasienter med luftveislidelser.

Ved Ahus har ledelsen allerede innført økt kapasitet som følge av økning i antall pasienter med luftveisinfeksjoner.
  • NTB

I en nyhetsoppdatering på sykehusets nettsider går det frem at Ahus allerede nå er i ferd med å innføre ekstra tiltak for å håndtere et økende antall pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Vanligvis settes ikke slike tiltak inn før lenger ut på vinteren.

Det stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner, og i tillegg har sykehuset hver dag fra 10 til 20 pasienter med covid-19 innlagt.

– Den tidlige og store pågangen av pasienter har gitt en utfordrende situasjon, spesielt i akuttmottaket og barnemottaket på Nordbyhagen. Vi setter derfor allerede nå inn tiltak som er forberedt for vintersesongen, samt tiltak som kan styrke arbeidet i akuttmottaket og lette overføringen av pasienter til sengepostene, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus.

Det er innført økt bemanning på akuttmottaket, på enkelte sengeposter og på laboratoriet på grunn av pasienter med covid-19. Samtidig er antallet ansatte på jobb økt for å ta hånd om det økende antallet pasienter.

Varslet om hendelse

En ambulansehall er gjort om til et område for mistenkt smittede. Det skyldes blant annet stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner. Disse må legges i et eget område før det er avklart om de har covid-19, skriver VG.

En hendelse i løpet av de siste ukene er varslet til Statens helsetilsyn, og sykehuset undersøker nå om pasienten kunne unngått intensivbehandling om vedkommende hadde fått raskere eller annerledes behandling i akuttmottaket. Den vanskelige situasjonen på mottaket ble tidligere i høst videreformidlet til ledelsen ved sykehuset.

Les også

Hun er den nye pandemi-generalen. Men foreløpig er jobben mest å følge med.

Den siste tiden har akuttmottaket hatt høyere gjennomsnittlig liggetid. De siste ukene har det nærmet seg 5,5 timer, som er en betydelig økning fra pandemiåret 2020 da det var i overkant av fire timer.

På akuttmottaket på Oslo universitetssykehus er gjennomsnittlig liggetid i overkant av tre timer. De to sykehusene er ikke 100 prosent sammenlignbare på grunn av forskjeller mellom virksomhetene.

Så langt i år har nær 2.500 pasientovernattinger blitt tilbrakt i korridor på Ahus.

– Et dobbelt oppdrag

Direktør Erik Borge Skei ved sykehusets medisinske divisjon sier til Romerikes Blad at de forsøker å hente inn ekstra personell, og ser på flere ulike muligheter. Dette kan blant annet være å benytte nyrekruttering eller innleie via byråer.

Han legger til at det nødvendigvis ikke innebærer å hente personell fra nærliggende sykehus, siden man ser tilsvarende situasjon der.

Foruten å håndtere pasienter med luftveisinfeksjoner har den daglige driften ved sykehuset også tatt seg opp den siste tiden. Parallelt arbeider de med å ta igjen et etterslep av pasienter.

– Dette er annerledes fra tidligere i pandemien, da det ble færre som kom til sykehuset av andre grunner, og en del planlagt aktivitet ble utsatt. Nå skal vi parallelt med den store tilstrømmingen av pasienter gi et godt tilbud til alle. Det blir et dobbelt oppdrag, som vi skal levere på. Men på kort sikt må vi iverksette tiltak for å ivareta øyeblikkelig hjelp, sier Borge Skei.

Les også

  1. Nå har vaksineringen i Norge nesten stoppet opp. Det kan få konsekvenser i vinter.

  2. Er vi på vei inn i neste bølge? Svaret på det er nei. Men vi har mindre oversikt enn før.

  3. FHI-topp om stigende smitte: – Kan fort tippe feil vei

  4. Smitten nesten doblet på landsbasis. Derfor vil ikke Oslo innføre tiltak nå.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Bemanning
  4. Sykehus
  5. Helsetjenesten