Norge

Høyesterett reduserte terrorstraff

Tre terrordømte nordmenn fikk redusert straffen med flere måneder i Høyesterett.

De to hovedtiltalte (f.v.), fotografert i Syria i 2013, i norgeshistoriens første rettssak for IS-terror.
  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

Tre nordmenn ble i mai 2015 dømt til fengsel i Oslo tingrett for å ha støttet, og kjempet for, terrorgruppen Den islamsk stat (IS). Det var første gang i Norge at noen ble dømt for ha støttet IS.

Det er første gang domstolen i Norge tok stilling i en sak som gjelder forbudet mot å delta i og støtte en terrororganisasjon.

De ble tiltalt etter straffelovens paragraf 147d. Den innebærer å danne, delta i, rekruttere medlemmer eller yte økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.

Trosskap til IS

De dømte, som hele tiden har erklært seg uskyldig etter tiltalen, er to brødre fra Bærum og en mann fra Skien. De to førstnevnte har albansk familiebakgrunn, eldstemann fra Skien har somalisk bakgrunn.

Sistnevnte uttalte i Oslo tingrett at han var glad for å bli medlem av IS, men at han ikke var klar over at det var ulovlig.

Han ble IS-medlem i april/mai i 2013, mens organisasjon ble ulovlig i juni 2013.

Skjerpet straff

Etter at Borgarting lagmannsrett i januar 2015 hadde behandlet ankesaken ble straffen skjerpet for to av de dømte, Skiensmannen og den yngste av de to Bærumsbrødrene. Skiensmannen fikk skjerpet straffen med tre måneder til fire år og seks måneder, mens straffen for den yngste Bærumsmannen ble økt med en måned til åtte måneder.

Redusert straff

Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett, som avsa dom i saken tirsdag. Høyesterett har kommet til at straffen skal reduseres noe. Domspremissene blir trolig klare torsdag.

Dermed er straffenivået for to av de dømte satt til det samme som Oslo tingrett kom til: fire år tre måneder for norsksomalieren og syv måneder for den yngste Bærumsmannen. Den broren fikk også redusert straffen med tre måneder til fire år og seks måneder.

Les mer om

  1. Islam i Norge
  2. Den islamske staten (IS)
  3. Høyesterett
  4. Krim