Gassco bekrefter: Tok grep da Russland invaderte Ukraina - nå er beredskapen hevet ytterligere

Gassco har det overordnede ansvaret for Norges gassledninger. Det statseide selskapet sier at de iverksatte ekstra sikkerhetstiltak etter at Russland invaderte Ukraina - og at de har iverksatte ekstra tiltak etter hendelsene i Østersjøen.

En av de mange gassrørledningene fra norsk sokkel kommer i land på Kalstø på Karmøy.

Onsdag bobler fortsatt gassen i Østersjøen. Det råder bred enighet i flere europeiske land om at lekkasjene på Nord Stream 1 og 2 skyldes sabotasje. Flere forskere og analytikere peker på Russland som en mistenkt.

Hendelsen har for alvor rettet fokus mot sikkerheten til gassledningene på norsk sokkel. Norge er for øyeblikket den største eksportøren av gass til et Europa i energikrise.

Fra norsk sokkel går det 8800 kilometer med rørledninger.

Det er det statlige selskapet Gassco som er overordnet ansvarlig for gasstransporten fra Norge til Europa.

Alfred Skår Hansen er direktør for systemdrift hos Gassco.

Han bekrefter at de har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak etter lekkasjen i Østersjøen. Den siste tiden er det også observert uidentifiserte droner i nærheten av norske oljeinstallasjoner.

– Setter jo en støkk i oss

Dersom det ville blitt oppdaget en lekkasje på norske gassledninger, går Gassco inn i en prosess Hansen kaller for «lekkasjedeteksjon». Det handler om å både håndtere og isolere problemet slik at det ikke påvirker gassleveransene til Europa.

Hansen forteller at Gassco har tett og løpende kontakt med norske myndigheter og eierne av gassledningene om beredskap og sikkerhet.

– Norske myndigheter gir oss gode innspill til hvilke tiltak vi bør ta og hvilke tiltak de skal iverksette. Den dialogen har pågått lenge, også før lekkasjen i Østersjøen, sier Hansen.

Han forteller at Gassco jevnlig trener på ulike krisescenarioer som kan ramme norske ledninger. Bevisst sabotasje er blant scenarioene, i tillegg til sammenstøt med trålere, ankere eller ulike typer kollisjoner.

Dette fokuset ble skjerpet etter at krigen i Ukraina brøt ut, ifølge ham. Samtidig sier Hansen at bildene fra havet utenfor Bornholm fra gjør inntrykk.

– Vi har jo aldri sett noe som det vi ser i Østersjøen nå. Det setter jo en støkk i oss, selv om vi har trent på dette.

Slik så lekkasjen ut fra luften på tirsdag. Bildet er tatt av det danske forsvaret.

Tok grep da Russland invaderte Ukraina

Allerede mandag, da Petroleumstilsynet ba om «økt årvåkenhet» på norsk sokkel, tok Gassco grep, ifølge Hansen. Bakgrunn var flere observasjoner av uidentifiserbare droner eller luftfartøyer.

De nye tiltakene kom på toppen av en allerede skjerpet beredskap.

– Vi iverksatte ekstra sikkerhetstiltak allerede i mars da Russland invaderte Ukraina, sier Hansen.

I mars tidligere i år slo PST alarm om økt russisk trussel mot norsk olje og gass.

Hvilke konkrete tiltak Gassco har iverksatt, kan Hansen ikke gå nærmere inn på. Det handler om sikkerhetshensyn. Men litt overordnet handler det både om å overvåke trykk, temperaturer og utføre undersjøiske inspeksjoner, forteller han.

Norske gassfelt er knyttet til resten av Europa gjennom en rekke gassrørledninger. Dette viser landanlegget for gass på Aukra i 2011. Røret til venstre transporterer gass via Langeled til Eastinton i England.