Forsvarssjefen om varslingssaker i egen stab: – Folk skal ikke oppleve en fryktbasert lederkultur

Nestsjefen i Forsvaret anklages for å skape frykt blant ansatte. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at han har tillit til henne.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen (i midten) under en pressekonferanse om arbeidet mot mobbing og trakassering sammen med Elisabeth Michelsen (t.v.), sjefen i Heimevernet og hovedtillitsvalgt Henrik Wirak Onsrud.

Det har kommet varsler mot nestsjefen Forsvaret - viseadmiral Elisabeth Natvig. Det kunne Aftenposten nylig avsløre. Natvig er sjef i forsvarsstaben og stedfortrederen til forsvarssjefen. Der har hun blant annet ansvaret for å følge opp tiltak i varslingssaker.

Først nå kommenterer forsvarssjef Eirik Kristoffersen den alvorlige situasjonen i egen stab.

– Lojalitet betyr å si ifra

Mange av kildene Aftenposten har snakket med i toppen av Forsvaret, opplever at Natvigs oppførsel skaper frykt og er preget av hersketeknikker.

– Folk skal ikke oppleve en fryktbasert lederkultur. Tvert imot. Det skal være en stor takhøyde i Forsvaret. Det skal være lov å si fra, sier Kristoffersen til Aftenposten.

Han sier han har forsøkt å dyrke lojalitet fremfor lydighet som forsvarssjef.

– Lojalitet betyr å si ifra, spesielt når man er uenig. Og ikke bare gjøre som man får beskjed om, sier han.

Men Kristoffersen ønsker ikke å kommentere hvorvidt han er blitt varslet om Elisabeth Natvig.

– Jeg kan ikke kommentere pågående undersøkelser eller varsler. Jeg kan heller ikke kommentere detaljer i personalsaker.

Han vil dessuten ikke kommentere «anonyme varsler i media».

De må jeg håndtere internt i Forsvaret.

– Stiller anonyme varsler seg annerledes enn åpne varsler?

– Vi håndterer alle varsler i henhold til hvordan varsler skal håndteres. Både med tiltak og samtaler. Forsvaret har en kultur for å gi hverandre tilbakemelding.

– Kan du som forsvarssjef leve med å ha en nestkommanderende som omtales med en slik lederstil?

– Jeg har tillit til Elisabeth Natvig.

Kristoffersen legger til at Natvig «står i en utfordrende lederstilling i Forsvaret.»

Hun leder blant annet en stor omstilling der Forsvaret skal moderniseres og spare inn 2,3 milliarder kroner.

– At Natvig må ta upopulære avgjørelser, tror du at det er noe av bakteppet for kritikken?

– Det vet jeg ikke. Det skal vi undersøke i varslingssakene.

Ny general mot mobbing

Forsvarssjefen fortalte mandag om status i arbeidet mot mobbing og trakassering i Forsvaret.

Forsvaret skal få en ny, sentral varslingsenhet. Men allerede i dag finnes det en slik enhet.

– I dag har vi en varslingsenhet som er koblet sammen med internrevisjonen. Vi ønsker å forsterke varslingsenheten og ta den ut, slik at varsling håndteres på en annen måte enn den gjør i dag, sier Kristoffersen

Han avviser at det er et uttrykk for misnøye med dagens internrevisjon.

Én av nøkkelpersonene som skal hjelpe forsvarssjefen, heter Elisabeth Michelsen. 11. april går hun av som sjef for Heimevernet for å begynne i en generalstilling.

Hun skal få det overordnede ansvaret for at varsler i Forsvaret blir tatt hånd om.

Heimevernssjef Elisabeth Michelsen (t.h.) går inn i en generalstilling mot mobbing og trakassering. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mobiliserer en egen enhet for å endre ukulturen i Forsvaret.

Michelsen har lenge vært en stemme i debatten om likestilling og varsler i Forsvaret.

Hun har skrevet kronikker og stilt spørsmål om at deler av Forsvaret er kvinnefiendtlig.

– Har opplevd hersketeknikker

Som sjef i Heimevernet har hun selv stått i varslingssaker. Hun håndterer også pågående saker.

– Dette er krevende. Og tar mye tid, sier hun.

Det blir likevel ikke hennes jobb å ta imot varsler. Hun vil være et koordinerende ledd i forsvarsstaben. Der vil hun blant annet jobbe med fagforeninger og andre tillitsvalgte.

– Har du selv hatt opplevelser i Forsvaret som har gjort at du har måttet varsle?

– Jeg har vært 30 år i Forsvaret. Og levd vår kultur på godt og vondt. Jeg har pekt på at jeg har opplevd fordommer, på grunn av mitt kjønn. Det er blitt mye mindre av det de siste tiårene.

Hun kom inn i Forsvaret bare 7–8 år etter at det ble åpnet for kvinner. Hun måtte tilpasse seg for å bli godtatt.

– Jeg har opplevd hersketeknikker og mye forskjellig opp gjennom årene. Jeg valgte likevel å bli. Forsvaret har noe genuint godt over seg.