Norge

Vil ha flere alternativer

Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune er ikke fornøyd med utbyggingsplanene for Rolfsbukta. De etterlyser nå alternative forslag.

— Vi er ikke fornøyd med planen, så vi har sendt forslaget tilbake med endel føringer. Prosjektet er i seg selv positivt, men vi vil ha flere alternativer å vurdere, sier leder for plan- og miljøutvalget i Bærum kommune, Anne-Gerd Steffensen. Reguleringsplanen for Rolfsbukta var oppe til behandling i plan- og miljøutvalget torsdag for halvannen uke siden. Utvalget besluttet da ikke å legge planen ut til offentlig ettersyn, slik rådmannen hadde anbefalt. Grunnen er blant annet at utvalget mener det er for høyt med fem etasjer i bygningene nærmest sjøen, at den planlagte strandpromenaden enkelte steder er for smal, og at en av bygningene ligger ute i et regulert friareal.- Vi er oppgitt og skuffet over avgjørelsen. Det er alt for dårlig kommunikasjon mellom administrasjonen og politikerne i Bærum kommune, sier informasjons- og markedssjef Morten Statle i Rolfsbukta AS. Han sier at selskapet ennå ikke har solgt noen av leilighetene i femte etasje i byggene det gjelder, men at de kommer til å jobbe videre for fem etasjer. Ifølge Statle vil selskapet nå vurdere om det skal gå tilbake og tegne alternative forslag. Rolfsbukta AS forventer fortsatt byggestart sommeren 2005.

Les også

Rådyr sjøutsikt i Rolfsbukta