Stillhet til salgs

Stor-Elvdal kommune legger nå ut 122 nye hyttetomter i alpinfritt fjellområde. I jakten på kjøpere bruker kommunen ord som "vannhenting i vannpost på ekte hyttevis" og "alpinfritt".

Hytteeiere og kommunen samarbeider godt. Sammen har de undersøkt hva hyttefolket vil ha av fasiliteter. F.v. hytteeier Per Larsen, Haakon Akre fra Stor-Elvdal Kommuneskoger og Ole Petter Øvre, leder i Vinjevegen Vel.

Orrfuglen sitter i toppen av furua. Ferske spor i nysnøen røper at rypa nettopp har trippet forbi. En villregnstamme på drøye 3000 dyr holder til her. Koppang-flokken ble skutt i 2004, men fortsatt streifer en og annen ulv i fjellområdet. Nå ser det ut til at ulven igjen vurderer å slå seg ned i området hvor det også er bjørn, gaupe og jerv. 31. januar i år registrerte Geir Skillebekk, rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn, en revirhevdende ulv på Mokjølen, cirka en mil fra området som nå skal legges ut for salg.Haakon Akre, konsulent i Stor-Elvdal Kommuneskoger, har sin arbeidsplass i fjellriket. Han har støtt på alle de fire rovdyrene. I jakten på kjøpere bruker kommunen ord som "enkel standard", "jakt og fiske" og "alpinfritt".

Enkel standard.

Ved Tryvang og Vinjevegen ligger rundt 750 eldre hytter. Standarden er enkel, selv om solcellepanel er blitt allemannseie. Seks av ti hytter har utedo. Og folk flest henter vann fra bekken — eller brønnen.Her er hverken støyende alpinanlegg eller "after ski". Nå legges det ut 122 nye hyttetomter i området. Kommunen er ikke redd for å profilere at området ikke har alpinanlegg.- Før lo de av oss når vi markedsførte oss med "alpinfritt" og "off-track". Nå har det snudd. Det er også blitt lettere å selge tomter til unge folk. Mange vil at barna skal lære å sette pris på naturen, roen - og lære å gå på ski i terrenget, sier Akre.Hytteeierne i "Vinjeveien Vel", grunneiere og kommunen har utført spørreundersøkelse blant hytteeierne. Målet var å kartlegge hva dagens hytteeiere ønsker seg, og hva kommende hytteeiere vil sette pris på. Det er 800 hytteeiere i området. 60 prosent svarte på undersøkelsen, som ble utført av Norsk Turistutvikling AS.* 71 prosent svarte "fred og ro".* 77 prosent svarte at "natur og

friluftsmulighetene" er grunn til å

ha hytte i Stor-Elvdal.* 59 prosent besøker "Koppangmartn".* Bare 14 prosent har stor interesse av et alpintilbud.- Svarene i undersøkelsen er et kjempegodt redskap for oss politikere. De gir en klar indikasjon på hva hyttefolket vil ha. Vi vil bruke undersøkelsen for hva den er verd, sier Anders Kiær, varaordfører i Stor-Elvdal.

Bredbånd.

Det skal legges ut tomter i to områder. Det ene området vil bli knyttet til strøm, vann og kloakk. Her vil det også bli bredbånd og kabel-TV. Noen av tomtene ligger i det gamle hytteområdet. Disse vil ikke bli tilbudt tilknytning til strøm, vann og kloakk.- Men vil folk kjøpe hyttetomter uten strøm og vann i dag?- Vi tror det er et toleddet marked. Noen av oss vil ha stearinlys. Andre vil ha det slik man har det hjemme. Vi har hatt folk innom her som ikke vet hvordan de skal legge i en vedovn, forteller varaordføreren.Kommunen ønsker å trekke til seg folk som er opptatt av den klassiske, norske hyttetradisjonen, hvor status er et ukjent begrep. "Her er det peiskos med stearinlys og vannhenting i vannpost på ekte hyttevis", profilerer kommunen.For å gjøre livet enklere, skal det blant annet legges vei helt frem til hyttene i det gamle området. Hytteeierne vil bli tilbudt brøytet vei helt frem til hyttetrappen, også til de hyttene som ligger et godt stykke unna hovedveien.

Prøvehytte.

Folk som vil prøve ut området, kan ta inn på "Prøvut-hytta" en helg. Dermed kan folk teste ut fjellområdet før de bestemmer seg for å kjøpe.Varaordføreren mener klimadebatten og snømangelen i lavereliggende fjellområder kan være med på å trekke kjøpere til steder som Stor-Elvdal.- Hvis man tenker langsiktig, er det lurt å kjøpe i Stor-Elvdal. Er det et sted hvor snøen ligger lenge, så er det her, påpeker Kiær.Stor-Elvdal har hatt en negativ befolkningsutvikling de siste årene, bare 2700 mennesker bor i kommunen. Kommunen jobber bevisst med å trekke folk til bygda.- Hyttebefolkningen betyr veldig mye på tjenestesiden. Vi er helt avhengig av hyttefolket, som skaper grobunn for aktivitet i bygda. Vi legger til rette for dem, så det blir en vinn-vinn-situasjon, påpeker varaordføreren.

Gründere.

I undersøkelsen ble hyttefolket spurt om hvor mye de handler i kommunen. Matvaretilbudet var mest brukt. Deretter kom bensin, byggevarer og møbler. I undersøkelsen gikk det klart frem at hyttefolket ønsket seg en storkiosk i nærhet til hytteområdet.- På 1970-tallet forventet man at arbeidsplassen sto klar. Nå er vi mer åpne for "gründere". Folk må kunne skape den arbeidsplassen de vil. Vi opplever at mange kommer tilbake etter å ha tatt utdannelse og jobbet ute noen år. De vil at barna skal vokse opp i Koppang, slik de selv gjorde. Det er flott. Vi prøver å legge til rette for nye virksomheter, forklarer varaordføreren.Ole Petter Øvre, formann i Vinjeveien Vel, mener det er et godt samspill mellom hytteeiere og bygda.- Vi betyr mye mer for hverandre enn vi trodde. Hytteeierne etterspør strøm. Dermed skapes det arbeidsplasser i bygda, påpeker Øvre.

Løypeutvalg.

Nylig fikk "Vinjeveien Vel" stablet et løypeutvalg på bena. Skiklubben på Koppang påtok seg å kjøre opp "sålen" et par ganger i sesongen. Torbjørn Mellemstad og Kjell Anders Enoksen i "Vinjeveien Ved & Hytteservice" står for prepareringen, vinteren igjennom.Mellemstad og Enoksen skapte sin egen arbeidsplass for noen år siden. Nå hjelper de hytteeierne med alt fra å kjøre opp varer til snømåking og felling av trær. De er populære, og blant hytteeierne har de fått tilnavnet "Vinjeveien Ved & Vel".- Når vi reklamerer med "alpinfritt" område, må vil jammen tilby skispor. Vi må holde løypene ved like. Et lite vindpust, så blåser sporene igjen, poengterer radarparet på snøscootere.

Kjell Anders Enoksen preparerer løyper og kjører varer for hyttefolket.
Flesteparten av hyttene har enkel standard.