Frykter ekstremist-verving

Forskere frykter at sint minoritetsungdom kan bli rekruttert av «talentspeidere» til militante islamske grupper.

200 ungdommer fra 13-årsalderen er tatt av politiet under de to siste, voldelige Palestina-demonstrasjonene.
  • Forf>
  • <forf>arild M. Jonassen<

De er frustrerte, sinte og voldelige. Under lørdagens demonstrasjon ble 160 av ungdommene innbrakt av politiet, hvorav 10 er siktet for vold mot politiet, hærverk eller begge deler. 200 ungdommer fra 13-årsalderen er tatt av politiet under de to siste, voldelige Palestina-demonstrasjonene. Flertallet er minoritetsungdom.

Sjefen på Sentrum politistasjon, Bjørn Åge Hansen, sier de vil se på alle sakene mot de innbrakte under 18 år for å plukke ut dem som skal innkalles til såkalte bekymringssamtaler. Det er en metode som med stort hell er benyttet for blant annet å stoppe unge nynazister. Foreldrene trekkes aktivt inn.

Europeisk fenomen.

Forsker Laila Bokhari i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) frykter en radikalisering som i ytterste konsekvens kan føre noen av disse ungdommene inn i armene på militante islamister. Det har tidligere skjedd i en rekke europeiske land som England, Nederland, Tyskland, Frankrike og Danmark. Der har ekstremistgrupper gått aktivt ut og rekruttert sinte, frustrerte unge muslimer til terrorisme.

Selv har Bokhari i Pakistan intervjuet unge terrorister som ble fanget opp av «talentspeidere» fra terrorgrupper som Lashkar e Tayyiba, Jamaat ud Dawa, Jaish e Muhammad.

De ble fanget opp i demonstrasjoner og var enten arbeidsløse eller de hadde falt ut av skolen.

FFI-forsker Petter Nesser mener det store antallet unge, voldelige demonstranter i Oslos gater gir et potensial for rekruttering til ekstremistgrupper. Men slike ekstreme miljøer er svært små i Norge sammenlignet med andre land.

–Like fullt er det grunn til å følge dem, sier han.

Ikke overrasket.

Forsker Inger Lise Lien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har intervjuet en rekke minoritetsungdommer i norske fengsler som jakter på sin muslimske identitet. På internett knytter de kontakter med andre med ekstreme synspunkter. Hun overraskes ikke av voldsutøvelsen i Oslo.