Norge

Byrådet vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier innen 2020

Utslippene i Oslo skal kuttes med 60 prosent på fire år – og fjernes helt innen 2030.

Reidun Berger (t.h.) bor ved Carl Berners plass og har hverken bil eller førerkort. Hun synes likevel at byrådet går altfor langt i å ønske innskrenkning i bilbruken. For den tidligere drosjesjåføren Svenn Pedersen fra Kampen er det motsatt: Han tror riktig vei å gå er å bli kvitt privatbilismen i Oslo sentrum.
 • Christian Sørgjerd
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Hva mener du må til for at Oslo skal nå målene? Nederst i saken kan du komme med dine forslag, tanker og kommentarer.


Reidun Berger har ikke førerkort og bor på Carl Berners plass, sentralt i Oslo. Da hun leste om bileierne som annenhver time må gå ut og flytte bilen sin på grunn av de nye parkeringsreglene, reagerte hun likevel.

— Vi kan ikke ha det sånn! Det er urealistisk å tro at ingen skal kjøre bil, sier Berger.

Vennen Svenn Pedersen kjørte drosje i 23 år. Han støtter helhjertet tankene om å gi dagens yrkessjåfører bedre forhold.

— Jeg er for å bare tillate nyttetrafikk i sentrum. Privatbiler er til hinder for den. Ta 37-bussen, som jeg bruker når jeg skal hjem: I dag korker trafikken seg på grunn av alle bilene, ofte kommer det tre og fire busser samtidig når den først kommer.

Også Berger er opptatt av kollektivtilbudet. Men der hun selv har svært gode muligheter, ser hun at det ikke er slik for alle.

— Vi må ha forståelse for dem som bor litt mer kronglete til, sier Berger.

— Jeg synes nesten det er litt slemt nå, sier hun også.

Gir seg selv dårlig tid til å kutte klimautslippene

Når det rødgrønne byrådet torsdag skal vedta en omfattende tilleggsdel til kommunens klima- og energistrategi, før saken sendes over til bystyret for endelig behandling, er det ikke fordi de ser på seg selv som slemme.

De mener derimot det er helt nødvendig at osloboere skal kjøre mindre.

I stor grad bygger dagens toppolitikere på det forrige byrådets klimastrategi, med noen viktige unntak. De borgerlige ville kutte klimagassutslippene med 60 (prosent fra dagens nivå) innen 2030 – og først helt i 2050.

De rødgrønne har gitt seg selv langt dårligere tid.

Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har lagt klimaplaner for de neste årene, som de mener vil bidra til at Norge skal nå målene vi har forpliktet oss til i Paris-avtalen. -Vi må klare å prioritere. Gevinsten er enorm for klimaet og for kommende generasjoner, sier helsebyråd Thorkildsen.

Biltrafikken skal ned med 20 prosent innen 2020Innen 2020 skal biltrafikken reduseres med én femtedel, 60 prosent av klimagassutslippene skal kuttes fra dagens nivå og i 2025 skal en fjerdedel av Oslos befolkning bruke sykkelen når de forflytter seg i hverdagen.

Personbilene, drosjene og varetransporten skal over på mer miljøvennlige alternativer. Fra 2017 av blir det også et eget «klimabudsjett», som skal sørge for at alle byrådene og alle deler av kommunen blir ansvarlige for å ta sin del av kuttene.

— Jeg er samferdsels- og miljøbyråd, men store deler av utslippene ligger under andre sektorer. Ansvaret for å kutte utslipp går på tvers av hele kommunen. Nå skal alle byrådene være med på å kutte utslipp, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Byrådslederen kjører dieselbil

Transport står for 63 prosent av de totale utslippene i Oslo.

De ambisiøse målene nås ikke av politikerne alene og vil kreve mye av Oslos befolkning fremover.

En av dem som må ta grep, er byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som i dag leaser en dieselbil.

— Vi skjønner at det for flere er en krevende hverdag og at man kan være avhengig av bil. Vi jobber med å finne gode løsninger, men vi er ikke ute etter bileiere. Jeg er selv bileier og er lykkelig med den friheten det innebærer, sier Johansen.

Han legger til at han nå er på utkikk etter en ladbar hybrid.

— Tiltak som dette, vil alltid svi. Det krever at folk endrer litt adferd, sier Johansen.

- Litt? Et av målene er at én av fem biler skal stå innen fem år?

— I Oslo er det under 50 prosent av husholdningene som har bil. Politikerne har planlagt byen vår rundt bilen i mange år. Det å redusere biltrafikken vil gjøre byen bedre å leve i, sier Berg.

 • Vil du fordype deg i saken? Her kan du lese hele klima- og energistrategien til det rødgrønne byrådet (PDF)

Slik skal de få færre til å kjøre

De viktigste tiltakene for å få til dette er parkeringsrestriksjoner og endringer i bomringen. For å få til det siste, er Oslo nødt til å bli enige med Akershus fylkeskommune i Oslopakke 3-forhandlingene.

- Etter denne bystyreperioden, hvor nært sentrum kan du bo og fremdeles eie en bil?

— Vi trenger gatearealet for å gjøre det tryggere og enklere å gå, sykle eller reise kollektivt. Da er det slik at du kanskje ikke kan parkere bilen din på det samme stedet du har gjort de siste ti årene. Men det finnes måter og muligheter for folk som har bil også i indre by, sier Berg.

Forsker: - 20 prosent reduksjon lite sannsynlig

— Skal de redusere biltrafikken med 20 prosent på så kort tid? Jeg har vondt for å se at de har virkemidler til det i dag, sier en overrasket Lasse Fridstrøm, som er forsker ved Transportøkonomisk institutt.

— Men jeg skal ikke være for skråsikker. Hvis de innfører en hel rekke begrensninger i form av lavutslippssoner og høyere bompengeavgift, vil man kunne få en nedgang i trafikken i alle fall i deler av byen, sier Fridstrøm.

- Hvilke virkemidler må til for at de skal klare det?

— Det har jeg ikke svaret på, annet enn at det blir veldig krevende å få det til. Med befolkningsveksten i Oslo tror jeg det vil være krevende nok å få stabilisert trafikken på dagens nivå.

 • Det er ikke bare i 2016 man forsøker å redusere trafikken i Oslo. Se videoen kommunen lagde i 1960, da få parkeringsplasser og mange biler ble en hodepine:

Tar 20 år å skifte ut hele bilparken

Transport står for 63 prosent av de totale klimagassutslippene i Oslo. Transportforskeren kan naturlig nok ikke uttale seg om de andre tiltakene som kan få ned klimagassutslippene, men tror det også blir krevende å få ned utslippene med 60 prosent (fra dagens nivå) innen 2020.

— Er det sant? Det høres ganske voldsomt ut. Hvis vi snakker om personbilparken tar det rundt 20 år å skifte den ut, innen 2020 vil kanskje en fjerdedel av bilparken være skiftet ut. Det betyr at hvis man fra og med i morgen kun selger og anskaffer el- eller andre nullutslippsbiler, vil man kunne få ned utslippet fra personbiler med 25 prosent innen 2020. Det er det absolutt maksimale man kan oppnå gjennom utskifting av bilparken. Så da må man ha svært kraftige trafikkrestriksjoner i tillegg.

— De tunge bilene lever ikke fullt så lenge, men pr. i dag finnes det ingen med nullutslippsteknologi for CO2. Så her er det enda mer vanskelig å tenke seg 60 prosent reduksjon innen 2020.

Mer enn bare bil

Endrede reisevaner er trolig noe av det folk flest vil merke mest på kroppen, men like viktig er nok utfasing av oljefyr i bygg, CO2-lagring på Klemetsrud, varetransporten og utslippene fra anleggssektoren.

Staten kan velge mellom tre pilotprosjekter for CO2-lagring. Om de går for et annet alternativ enn Klemetsrud, vil ikke Oslo nå målet.

- Vi håper inderlig Staten velger oss. Det vil bety mye for oss, men også for at Norge skal nå sine målsetninger i Paris-avtalen, sier Johansen.

Anleggsmaskiner står for nesten en fjerdedel av utslippene fra transport. På de store byggeprosjektene i kommunens regi skal man stille krav til miljøvennlige løsninger, som elektriske gravemaskiner.

Tanken er at om kommunen stiller slike krav, vil det også bli et marked for miljøvennlige løsninger på private byggeprosjekter.

Håper på godt samarbeidsklima med opposisjonen

Allerede i år, når det blir dyrere å parkere og rundt 120 parkeringsplasser forsvinner i Ullevålsveien ved fare for snø, ropes det om mobbing av bilister. Likevel håper byrådet på et godt samarbeidsklima når klimatiltakene skal gjennom i bystyret.

Klimastrategien ser frem mot 2030 når Oslo skal være fossilfritt, lenge etter denne bystyreperioden er over. Derfor frir de tre byrådspartiene til opposisjonen. Bred enighet i bystyret skal sikre at planen følges, selv etter et eventuelt byrådsskifte.

— Dette er et stort felles prosjekt for byen. Vi ønsker å invitere de andre partiene med på dette. I utgangspunktet tror vi de er positive til det, sier byrådslederen.

Hva mener du må til for at Oslo skal nå målene? Her kan du sende inn ditt innspill .

Les også

 1. Bønner og brokkoli for byråkrater og broilere i Rådhuset

 2. «Byregjeringen» og regjeringen kranglet på gangen om hvem som må fikse byluften

 3. Oslo-byrådet går inn for færre bilfelt på ny E18 enn det dagens planer legger opp til