NASA: - Klimakuttene holder ikke mål

Selv de mest ambisiøse klimakuttene vil øke havnivået med 75 meter, mener NASA-forsker.

Smeltevann fra innlandsisen på Grønland vil trolig bidra sterkt til økende havnivå.

Les mer:

Les også

Isfritt hav gir nytt håp - og nye farer

Les også

Tidenes konspirasjon?

Les også

1,3 milliarder kan miste vannet


EU har grovt underestimert omfanget av klimaproblemene, mener en ledende NASA-forsker.

EU har vært ledende i den internasjonale kampen for å kutte CO2-utslippene til atmosfæren, og har, i likhet med Norge, satt seg som mål å stabilisere konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren på 450 ppm (deler per million). Det kan mest sannsynlig begrense temperaturøkningen på kloden til to grader celsius, mener FN.

Trekker tilbake

Ifølge den siste og avsluttende rapporten til FNs klimapanel må verden redusere klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2050 for at temperaturen ikke skal øke mer. Men nå mener altså NASA-forsker James Hansen at det må langt kraftigere kutt til.

I en fersk studie hevder Hansen at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren må stabiliseres på 350 ppm dersom "menneskeheten ønsker å bevare en planet liknende den som sivilisasjonen utviklet seg på".

Hansen er selv en av arkitektene bak målet om å stabilisere utslippene på 450, men mener nå å ha funnet at det langt fra er nok. I sin studie, som han utførte sammen med åtte andre forskere, har han i stedet for å bruke teoretiske modeller som estimerer klimaets følsomhet for konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren, basert seg historisk materiale, som han mener gir et mer nøyaktig bilde.

— 75 meter stigning

Forskerteamet studerte prøver tatt fra havbunnen, som viser at konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren i tiden før istiden for 35 millioner år siden var på 450 ppm.

- Hvis vi holder oss på 450 ppm lenge nok, vil sannsynligvis all isen smelte - og det tilsvarer en økning i havnivåene på 75 meter. Det vi har funnet er at målet vi alle har satt oss, er en katastrofe - en garantert katastrofe, sier den anerkjente forskeren til The Guardian.

Hansen har lenge vært en av de mest prominente figurene i klimaforskningen, og var en av de første som brakte oppmerksomhet rundt spørsmålet om global oppvarming på 1980-tallet. I 2005 beskyldte han Bush og NASA for å prøve å sensurere ham.

— Jeg har stor tiltro til James Hansen. Han er en av de ledende forskerne på dette feltet, og hans arbeid publiseres jevnlig i anerkjente tidsskrifter, sier direktør Pål Prestrud ved Cicero senter for klimaforskning.

- Har ikke teknologi

— Disse dataene indikerer at et CO2-nivå over 450 vil gi temperaturer så høye at is ikke lenger vil danne seg på kloden. Men vi skal være forsiktige med å dra konklusjoner på bakgrunn av én rapport. Det er ikke slik at en enkeltrapport skaper noen revolusjon i forskningsmiljøene, men vi får ta rapporten til etterretning, sier Prestrud.

Han sier en stabilisering på 350 ppm vil kreve dramatiske utslippskutt.

— Da må vi få utslippene ned mot null så fort som mulig, og i tillegg må vi få på plass tiltak for å få CO2 ut av atmosfæren igjen. Den beste måten å gjøre det på er å plante trær og redusere avskogning. Vi har ennå ikke teknologi til å ta ut CO2 av atmosfæren i stort omfang, sier Prestrud.

NASA-forsker James Hansen advarer.