Ny etterforskning i Munch-saken

Bokprosjektet til en av de tiltalte (39) i Munch-saken og hans hemmelige kontakt i politiet skal etterforskes. Det har Høyesteretts kjæremålsutvalg bestemt.

Beslutningen i Høyesteretts kjæremålsutvalg om mer etterforskning kan være første skritt på veien mot gjenopptakelse av Munch-saken. Det omstridte bokprosjektet var ikke kjent for Borgarting lagmannsrett da retten avsa dom i Munch-saken, noe flere av de domfelte mener hadde innvirkning på skyldspørsmålet.

– Det anføres som en saksbehandlingsfeil – feil faktum – at lagmannsretten ikke var kjent med boksamarbeidet, skriver Høyesteretts kjæremålsutvalg i sin beslutning.

Støtter Hoen

I beslutningen konkluderer kjæremålsutvalget enstemmig med å gi advokat Morten Furuholmen medhold i hans begjæring på vegne av sin klient, Bjørn Hoen, om at det blir gjort bevisopptak om bokprosjektet knyttet til anken om saksbehandlingsfeil.

Også Stian Skjold og Petter Tharaldsen stiller seg bak begjæringen.

Advokat Furuholmen er svært kritisk til at Borgarting lagmannsrett ikke kjente til bokprosjektet til den 39 år gamle tiltalte og politiets ransspesialist, Johnny Brenna. 39-åringen var under etterforskningen av Munch-saken en av politiets viktigste kilder. Brenna var hans hemmelige kontakt i politiet.

Avtale med Damm

De to hadde gått sammen om å skrive bok om Munch-ranet og hadde en avtale med Damm Forlag. Den avtalen er nå historie.

Det skal også gjøres bevisopptak fra Damms representant, Ane Håbjørg.

Furuholmen mener det var saksbehandlingsfeil at retten ikke ble gjort kjent med bokprosjektet før den avsa dom og krever derfor Munch-saken gjenopptatt.

Hoen ble dømt til ni års fengsel for sin hovedrolle i Munch-saken. Furuholmen mener vitneprovet til den medtiltalte 39-åringen var avgjørende for at Hoen ble dømt.