Norge

Listhaug foreslår nye innstramminger for innvandring

Kravene innskjerpes: Vanskeligere å få familiegjenforening, krav til norskkunnskaper, jobb eller utdanning og bolig for å få permanent opphold.

  • Ntb
  • Olga Stokke
    Journalist
  • Solveig Ruud
    Journalist

Pressekonferansen er over, men kan ses i opptak øverst i denne saken.

Det er ventet mellom 10.000 og 100.000 asylsøkere til Norge neste år. Asylstrømmen kan få store konsekvenser, ifølge innvandrings— og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Norge er blant landene i Europa som tar har tatt imot flest asylsøkere når vi ser antallet opp mot antall innbyggere. Det har gitt oss store utfordringer når det gjelder saksbehandlingen og ikke minst når det gjelder integrering, sa Listhaug da hun presenterte regjeringens forslag til innstramminger i norsk asyl- og innvandringspolitikk på en pressekonferanse tirsdag.

- Voldsomme konsekvenser

Hun poengterte at vi i år har tatt imot rundt tre ganger så mange asylsøkere som året før, og at det neste år er anslått å komme mellom 10.000 og 100.000 asylsøkere over landets grenser.

– Er vi noe i nærheten av det siste tallet, kan det få voldsomme konsekvenser for vårt velferdssamfunn. Derfor er det behov for innstramminger, sa hun.

Fysisk avvises på grensen

Tirsdag setter innvandrings— og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i gang arbeidet med å stramme inn reglene for å få permanent opphold i Norge.

Som regjeringen er blitt enige med sentrumspartiene om tidligere, skal ikke innvandrere få permanent opphold før etter fem år. I dag er kravet tre år.

Bakgrunn:

Les også

Listhaug om innvandrere: Vil ha skattebetalere og ikke sosialklienter

Dette er reaksjonene:

Les også

Flere kritiske til Listhaugs asylforslag

Regjeringen foreslår også at Norge skal kunne avvise alle asylsøkere som kommer fra et annet nordisk land, uten å realitetsbehandle en eventuell asylsøknad. Det foreslås at politiet skal kunne bortvise asylsøkere fysisk på grensen i slike tilfeller.

Sylvi Listhaug fikk statsrådposten med ansvar for innvandring og integrering tidligere i desember. Tirsdag legger hun frem forslag til innstrammingstiltak.

Integreringstest

Departementet sender på høring et forslag om at det i tillegg skal innføres krav om norsk— og samfunnskunnskap, samt krav til selvforsørgelse i tre år før det gis permanent opphold.

– Vi ønsker å innføre nye krav for å få permanent opphold i Norge, fordi vi mener de som kommer til Norge og som vil bo her, må vise stor vilje til faktisk å integrere seg til det norske samfunnet. Vi mener det må få konsekvenser hvis folk ikke vil integrere seg, sier Listhaug til avisen.

De som ønsker permanent opphold, må også bestå en muntlig prøve i norsk.

— En skam

Allerede er det kommet reaksjoner på Regjeringens forslag. Kristelig Folkepartis leder, Knut Arild Hareide, mener at flere forslag er problematiske og vil hemme integreringen, ifølge VG.

SVs Karin Andersen sparer ikke på kruttet. Hun mener at Arbeiderpartiet foruten Venstre og KrF må sette ned foten for Regjeringens lovendringsforslag.

— Det er en skam, og den skammen må også Ap, Venstre og KrF bære om de ikke setter ned foten og stopper Listhaug, som kaster norske verdier på skraphaugen, fortsetter hun.

Bolig og beskyttelsesbehov

Den ferske innvandrings- og integreringsministeren vil i løpet av kort tid fremme en instruks hvor utlendingsmyndighetene blir instruert i å trekke tilbake oppholdstillatelsen dersom det blir fred eller forhold i hjemlandet som gjør at asylsøkere ikke lenger trenger beskyttelse.

Les også:

Les også

Støre ber Sylvi Listhaug pakke ned storslegga

Listhaug sier de også vil stille krav om at utlendingen skal skaffe seg bolig.

– Vi foreslår at utlendingen må ha skaffet seg arbeid eller er i utdannelse, samt bolig for å få permanent oppholdstillatelse, sier den nye innvandringsministeren.

Sendes tilbake

Hvis det blir fred i flyktningenes hjemland, skal de kunne bli sendt hjem.

– Asylsøkere som får opphold i Norge, kan når som helst miste oppholdstillatelsen dersom det blir fred i hjemlandet eller de gjør kriminelle handlinger. Først etter fem år kan de søke om permanent oppholdstillatelse, og bare om de oppfyller integreringskravene om språk, jobb og bolig, sier Listhaug til VG.

Mister rettigheter

Den nye innvandringsministeren ønsker også å fjerne det «utvidede flyktningbegrepet» som ble innført i utlendingsloven i 2008. Det innebærer at personer får status som flyktninger selv om de ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse etter flyktningkonvensjonen. Fjernes dette, vil flere miste en rekke rettigheter i folketrygden, som pensjon og overgangsstønad, ifølge NRK.

– Begrepet har gjort at mange flere enn det som strengt tatt er nødvendig har fått status som flyktninger, sa Listhaug tilNRKmandag. Hun viser til at Norge nå vil lage et regelverk som er i tråd med EUs praksis.

– Vil ramme svært mange

Generalsekretær i NOAS, Anne-Margit Austenå, sier til NRK at hun mener forslaget fra Listhaug er lite fornuftig og vil ramme svært mange.

– Jeg mener Listhaug heller bør fokusere på andre ting, som å få fortgang i behandlingen av asylsøknader. Slik situasjonen er nå, settes mange liv på vent, sier Austenå.

Høringsfristen for forslagene er satt til seks uker. Fra regjeringens side er det en klar forventning om at Stortinget ferdigbehandler saken innen påske.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa