Arbeidstilsynet truer med å stenge Trandum

Utlendingsinternatet på Trandum kan bli stengt av Arbeidstilsynet dersom sikkerheten for de ansatte ikke blir bedre.

Etter rapporter om vold og trusler og et opprør der inventar ved to avdelinger ved det lukkede internatet ble knust, dukket Arbeidstilsynet opp på Trandum.

I april kom tilsynet med varsel om pålegg for å sikre trygge arbeidsforhold, men Politiets utlendingsenhet (PU) har ikke klart å dokumentere at forholdene er gode nok, melder TV 2. Fristen for å svare tilsynet gikk ut i mai. Nå får ledelsen på Trandum frist til 1. desember med å etterfølge pålegg om blant annet å kartlegge risikoen for vold og trusler mot de ansatte og å sette inn tiltak for å redusere denne risikoen.

— Frykter for egen sikkerthet

— Det er ansatte som frykter for sin egen sikkerhet, har hovedtillitsvalgt Carina Øisjøfoss i Norsk Tjenestemannslags avdeling på Trandum tidligere uttalt til kanalen.

Fungerende leder ved Trandum, Kristina Lægreid, sier PU er i gang med å rette opp svikten i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. De har også fått pålegg om å sikre at overtidsbestemmelsene blir overholdt.

— Vi ser alvorlig på at vi får pålegg fra Arbeidstilsynet, sier Lægreid. Hun vedgår at det har vært for få stillinger til å dekke vaktplanene det siste halvåret, men sier det jobbes for å fylle opp stillingene.