Norge

Prissjokk på bensin for sjeikene: Må betale over to kroner literen

Nå merker Saudi-Arabia den lave oljeprisen. Subsidier på bensin øker for å dekke opp landets gigantiske budsjettunderskudd. Saudi-Arabia planlegger for lav oljepris lenge.

Bensinprisen øker med 50 prosent i Saudi-Arabia, fordi oljeprisfallet gjør at regjeringen må kutte i subsidiene.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Mandag la Saudi-Arabias ferske konge Salman frem budsjettet for 2016. Det er gjort opp med et underskudd på hele 855 milliarder kroner. Årsaken er enkel: Salg av råolje utgjorde omkring 90 prosent av Saudi-Arabias inntekter i 2014, og de siste månedenes dramatiske fall i oljeprisen har skapt store problemer for kongedømme.

Kong Salman legger frem et budsjett som tyder på at Saudi-Arabia tror på en oljepris rundt 40 dollar fatet neste år, mener analytikere.

Tærer på fondet

Landet tærer nå på det oljefondet som det har bygget opp i årene med høy oljepris. Ifølge AP har Saudi-Arabia redusert dette fondet fra 728 milliarder dollar i 2014 til 640 ved utgangen av 2015.

For å dempe virkningene av oljeprisfallet må den saudiske staten ha andre inntekter.

Ifølge det statlige saudiske nyhetsbyrået SPA øker bensinprisen med 50 prosent til en pris tilsvarende 2,10 kroner. Økningen innføres fra og med tirsdag 29. desember.

Dette er langtfra nok alene.

Mange subsidier

Folk i Saudi-Arabia har fått subsidiert ikke bare bensin, men en lang rekke andre områder. Ifølge nyhetsbyrået AP bruker Saudi-Arabia mer enn 60 milliarder dollar (ca. 500 milliarder kroner) på energisubsidier av dette er 11 milliarder dollar (vel 90 milliarder kroner) til å subsidiere bensin.

Men også en lang rekke andre områder er subsidiert slikt som telekommunikasjoner. Statens inntekter holder liv i en stor kongefamilie. Det er antatt at omkring 7000 prinser med sine familier lever i en enorm luksus betalt at oljeinntektene.

Budsjettet inneholder ingen prognoser for neste års oljepris. Noe som heller ikke er vanlig.

Ikke lysere for oljeprisen

Oljeprisen har falt dramatisk fordi Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) der Saudi-Arabia er en stormakt, ikke har kuttet sin produksjon. Dermed er det for mye olje i markedet.

Aftenposten på lederplass: Oljeprisfall må gi justeringer

Saudi-Arabia har holdt oppe sin produksjon og prisfallet har blant annet gjort dyrere produksjon i USA – som skiferolje – ulønnsom. Det har også skapt betydelig usikkerhet rundt lønnsomheten til store feltutybygginger på blant annet norsk sokkel.

Tror på 40 dollar fatet

Sjefanalytiker Fahad Alturki i det Saudi-baserte Jadwa Investment anslår at Saudi-Arabia legger til grunn en oljepris på rundt 40 dollar fatet. Dette dersom landet fortsetter å produsere 10,2 millioner fat olje pr. dag. Det er betydelig mindre enn de 56 dollar fatet som var oljeprisen i 2015 budsjettet. Mandag ble et fat råolje omsatt for 37,46 dollar fatet på New York-børsen.

Øker skatter og kutter

For 2015 utgjorde inntektene fra oljesalg 72 prosent av inntektene i Saudi-Arabias statskasse, men det er regnet med at dette blir betydelig lavere for neste år. I budsjettet anslår den saudiske kongen at oljeinntektene neste år vil utgjøre 137 milliarder dollar, det er 26 milliarder dollar mindre enn i 2015. Inntekter utenom oljen stiger i Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia og andre stater i gulfen har jobbet hardt for å forsøke å skiape økt økonomisk aktivitet utenfor oljeindustrien. Dette er ansett som helt avgjørende for å forsøke å skaffe jobber til en store skaren av unge mennesker som nå kommer ut på arbeidsmarkedet.

Les også

  1. Ingenting er hellig i Statoil. Med unntak av utbytte, da. | Ragnar Juelsrud

  2. Minst 31 omkom i brann på sykehus i Saudi-Arabia

  3. Stormakter enige om fredsplan for Syria