Norge

Foreldre: - Grensen for klassestørrelser er sprengt

Trange klasserom med 30 elever er ikke lenger uvanlig, viser foreldres tilbakemeldinger i Aftenpostens interaktive skolekart. - Vi trenger en maksgrense, mener Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Elisabeth Strengen Gundersen vil ha en maksgrense for elever.

  • Thomas Olsen

Siden regelverket om maks 28 elever pr. klasse ble fjernet for ti år siden, har det blitt trangere i norske klasserom. Svært mange elever i grunnskolen går nå i klasser på både 30 og 31 elever, viser rapportene Aftenposten har fått fra foreldre, elever og ansatte gjennom vårt interaktive skolekart.

LES OGSÅ:

Les også

Her er det vanligvis 30 elever og én lærer

Bekymringsmeldinger og noen fornøyde rapporter er kommet fra over 350 skoler.

— Da min datter begynte i første klasse var det så trangt i klasserommet at læreren sa hun ikke hadde plass til å gå rundt for å hjelpe elevene. Nå brukes til og med SFO som klasserom fordi skolen er overfylt og underfinansiert, forteller en faren til en elev ved Veitvet skole.

En klasse med 33 elever

På Bestum skole i Oslo har Tore Sørum ansvar for en klasse på 30 elever. Han er ikke den alene om det. Foto: Thomas Olsen/Aftenposten

Fleste storklasser finner vi i i Oslo, storbyer og kommunene rundt. Ved Vesong ungdomsskole i Ullensaker er det 31 elever i hver av klassene på åttende trinn. Og kun én lærer pr. klasse, viser Aftenpostens interaktive kart.Men også ved Midsund skule på Otrøya utenfor Molde er det store elevgrupper.

— 9. klasse har til dømes 33 elevar. Klassen har to kontaktlærer, men blir undervist som ein klasse, skriver en leser.

Store forskjeller i norske klasserom

Men skolevirkeligheten og antallet elever pr. klasselærer svinger veldig, viser både statistikk og meldinger. Ved noen skoler deler flere kontaktlærere på klassene.

— Andreklasse har 91 elever fordelt på tre grupper. Heldigvis er det to kontaktlærere pr. gruppe. Vi hører ikke noe annet enn at det går bra, lærerne virker å ha gode rutiner på å få til godt læremiljø med 30 syvåringer i hvert rom, skriver en om Fagerlund skole på Hadeland.

Perfekt størrelse på Hamar

— 61 barn på andre trinn fordelt på tre klasser. Virker som en god gjeng med ca. 10 jenter og gutter i hver klasse, lett å få venner med den klassestørrelsen, er beskrivelsen fra Prestrud skole på Hamar.

Hvor store klasser er det egentlig på din skole?

Les også

Tips oss gjennom vårt interaktive kart

— Maksgrense på 15 elever

— Det er dessverre store svingninger, og det er uheldig. Lokalpolitikerne gjør vanligvis så godt de kan, men det er ingen tvil om at dårlig kommuneøkonomi også rammer elevene. Derfor mener vi det bør innføres en nasjonal norm på maks 15 elever pr. lærer, sier leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Elisabeth Strengen Gundersen.

FUG vil at lærertettheten skal beregnes på skolenivå, slik at man kan fordele lærerressursene ut fra elevenes behov.Gundersen mener konsekvensene ved storklasser og kutt i lærertimer vil gi økte økte utgifter over tid.

Majoneseffekt for kuttskoler

— Vi frykter en "majoneseffekt": Når man kutter i ressursene som kreves for å gi alle barn tilpasset undervisning, risikerer man at elevenes behov for spesialundervisning høyere i skoleløpet øker. Og som kjent er spesialundervisning langt dyrere enn ordinær tilpasset opplæring.og kutt i lærertimer gir økte utgifter i det lange skoleløp,

LES OGSÅ:

Les også

Forslag om ny klassenorm: Maks 16 elever

-Misvisende statistikk

Aftenpostens skolekart viser såkalt gruppestørrelse, som Utdanningsdirektoratet beregner ut fra forholdet mellom elevtimer og lærertimer på skolene. Disse tallene er langt lavere enn reell klassestørrelser, viser reaksjonene fra både lærere og foreldre.

— Gruppestørrelse er et kunstig tall. Klassene er opp til 30 elever i hver, rapporterer en om tallene for Ranvik ungdomsskole i Sandefjord.

— Tallene er misvisende fordi man deler antall elever på lærere. Skjønner det er gjort slik for enkelthets skyld, men det viser ikke virkeligheten. På Morellbakken er tallet fra 26–28 elever pr. klasse. Enkelte av fagene har til og med over 30 i ett klasserom, men det ikke et problem så lenge man har fysisk plass til elevene, forteller en Oslo-lærer.

Hvor mange elever er det pr. lærer?

Les også

Sjekk din skole i vårt interaktive kart

30 elever ble 22 i gruppestørrelse

— Min sønn har aldri gått i klasse med færre enn 24 elever. Pr. i dag er de nærmere 30 på 10. trinn. Årets førsteklasser er på rundt 30 elever pr. klasse. Vanskelig å forstå tallet som kommer frem her på rundt 22 elever sett i lys av dette, undrer en Årvoll-foresatt.

FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen er enig i at uttrykkene gruppestørrelse og klassestørrelse kan virke forvirrende.

— Formuleringen "gruppestørrelse" dukket blant annet opp ved innføring av baseskoler, som vi har både gode og dårlige erfaringer med. Men det vi er mest bekymret for er når kommuner legger ned grendeskoler for å spare penger, så ender elever fra små klasser opp i grupper på opp mot 30 elever, sier Gundersen.

- Men forskningen viser få sammenhenger mellom klassestørrelse og skoleresultater?

— Som foreldre ønsker vi at barna våre skal ha et godt forhold til sine lærere, og vi tror at tror at det er lettere hvis lærerne ikke har ansvar for så mange. Elevene er ulike, gruppene er ulike og lærerne er ulike. Noen ganger går det greit med 30 elever, andre ganger byr det på store utfordringer. Og dette er Ikke nødvendigvis noe en master på lærerutdanning endrer noe på, sier Gundersen, og uttrykker bekymring for konsekvenser ved kunnskapsminister Røe Isaksens (H) satsing på kompetanseheving hos lærerne.

Etterutdanningsplanene vil føre til enda færre lærere blant elevene fremover, frykter hun.

LES MER:

Les også

Røe Isaksen ønsker flinkere - ikke flere lærere

— Hvor store klasser tror du vi kan få se?

— Klassebegrepet er som sagt svært varierende, for oss er det gruppestørrelsen som er essensiell. Elever skal tilhøre en gruppe som ikke er større enn at det er pedagogisk forsvarlig. For oss innebærer dette altså at vi ønsker en norm på 15 elever pr. lærer på barneskolenivå, svarer Gundersen, som ikke tror klasser over 31 elever vil godkjennes med dagens regelverk.

LES MER:

Les også

Klassene i barneskolen eser ut