Påtalemyndigheten mener Kopseng har voldtatt ytterligere to kvinner

Påtalemyndigheten mener Julio Kopseng voldtok ytterligere to kvinner, men ønsker ingen ny rettssak. Den tidligere danseren kan ikke kan dømmes strengere.

Statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, Guro Hansson Bull innstiller på påtaleunnlatelse selv om hun mener det kan bevises at Julio Kopseng har voldtatt ytterligere to kvinne. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Den tidligere TV-danseren, artisten og stripperen kan ikke få strengere straff enn han allerede er idømt: 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Derfor har statsadvokaten innstilt på prosessøkonomisk påtaleunnlatelse for disse to sakene av praktiske og menneskelige hensyn, skriver Dagbladet.

Saken kan likevel komme opp for retten, fordi Julio Kopseng (40) har klaget på innstillingen. En aksept av innstillingen er å anse som en erkjennelse av skyld fordi det stilles de samme beviskravene til prosessøkonomisk påtaleunnlatelse som til en tiltale. Han har hele tiden nektet straffskyld for overgrepene han er dømt for.

– Kopseng ser gjerne at sakene bringes inn for domstolsbehandling – spørsmålet er om statsadvokaten og politiet våger. For ham, i hans situasjon, er anklagene en mulighet til å bli renvasket – også for de forholdene han allerede er dømt for, sier advokat Sigurd Klomsæt.

Julio Kopseng (40) ble i mai i fjor dømt for å ha voldtatt 18 kvinner, ett voldtektsforsøk og for å ha mishandlet sin daværende samboer på det groveste. Det var første gang noen ble dømt til lovens strengeste straff for voldtekter. Borgarting lagmannsrett bemerket i domspremissene at den ikke kjente til noen tidligere overgrepssak av samme omfang og alvor som Kopseng-saken.

Høyesterett forkastet Kopsengs anke noen måneder senere. Han soner nå dommen på Ila fengsel.