Norge

EU torpederer klageretten

Nye EU-regler svekker forbrukermakten i Norge. – Meningsløst at et kjøleskap til 20000 kroner bare skal ha to års reklamasjonsrett, sier forbrukerombudet.

- All kjøp av kjøleskap, kombiskap, vaskemaskiner, TV-er og slike ting vi har her, vil bli regulert av det nye direktivet, og forbrukere vil få mye dårligere rettigheter, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Nå lover han og direktør i forbrukerrådet, Randi Flesland, å jobbe hardt for å hindre svekkede forbrukerrettigheter i Norge. Foto: SVEIN ERIK FURULUND

 • Einar Haakaas
 • Marita E. Marita E. Valvik

Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet, stilte til nettprat klokken 1330 onsdag 14. januar. Les svarene her.


— Norske forbrukere vil miste viktige rettigheter hvis forslaget gjennomføres, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet, og kaller dette forslaget dramatisk for norske forbrukere.

Sammen med forbrukerombud Bjørn Erik Thon har hun tatt turen inn i en Expert-butikk i Oslo sentrum denne ettermiddagen.

— Alle kjøp av kjøleskap, kombiskap, vaskemaskiner, TV-er og slike ting vi har her, vil bli regulert av det nye direktivet. Vi vil jobbe hardt for å unngå at dette blir vedtatt, sier Thon.

Kundene i denne butikken er blant taperne om et nytt EU-direktiv går gjennom, mener Thon og Flesland. Det nye direktivet skal gjelde alle landene, og det blir ingen anledning for norske myndigheter å gi forbrukerne bedre rettigheter enn forbrukerne i EU får.

Dermed står en rekke norske forbrukerrettigheter for fall. Det viktigste er at reklamasjonsfristen på fem år reduseres til to år.

Mobiltelefon og Playstation

Denne reklamasjonsretten gjelder blant annet kjøp av varige kapitalvarer, blant annet de produktene Thon nevnte. Playstation og mobiltelefoner har også fem års reklamasjonsrett.

EUs ønske er at det skal bli lettere for bedrifter å forholde seg til forbrukerrettigheter. En bedrift som skal etablere seg i et annet land, trenger bare å sette seg inn i ett direktiv og ikke det nye landets lover. Håpet er at flere bedrifter vil konkurrere med hverandre på tvers av landegrensene, men det går altså ut over rettighetene til forbrukerne i Norge.

Bilkjøp rammes

— Det er vanskelig å se hvorfor vi her i landet skal miste fem års reklamasjonsrett ved for eksempel bilkjøp fra en forhandler på Gjøvik, for kanskje å få noe større tilbud av bøker og DVD-er på Internett, sier Flesland.

Hun peker på at forslaget betyr at EU overfører lovgivningsmyndigheten fra de ulike landene til seg selv. Dette er negativt for forbrukerne.

— Forslaget er en gavepakke til alle butikkeiere. De blir kvitt femårsregelen og andre gode forbrukerrettigheter, uten å bli utsatt for særlig økt konkurranse fra utlandet, legger seniorrådgiver og advokat Jon-Andreas Lange til.

— En drømmesituasjon, fullfører Thon.

Han og Flesland stiller også spørsmål ved dokumentasjonen EU har kommet med i forbindelse med forslaget til nytt direktiv.

— Undersøkelser Kommisjonen selv har gjennomført viser at forslaget ikke vil gi de ønskede resultater, sier Lange.

Les også:

Nær umulig å stoppe

Kommisjonen har antatt at dette vil gi friere flyt av varer og tjenester på Internett, men Kommisjonens egen undersøkelse Eurobarometer 2008 viser at dette ikke nødvendigvis stemmer.

— Dessverre har kommisjonen lagt så mye prestisje i dette prosjektet at den neppe lar seg stoppe av dette, sier Lange.

Verre for boligbyggere

Også kontrakter vedrørende oppføring av bolig/leiligheter vil rammes av det nye forslaget. Blant annet vil forbrukers rett til dagmulkt falle bort, det samme gjør forbrukers rett til å holde vederlag tilbake.

I tillegg vil man ha vanskeligheter i å gripe inn i det Forbrukerombudet kaller urimelige avtaler. Dette vil gjelde mange forbrukertjenester, blant annet oppussing av for eksempel bad. Også angreretten ved oppussing kan bli dårligere.

Foreløpig er forslaget sendt ut til høring i alle EU/EØS-landene. Høringsfristen i Norge er 26. januar. Før den tid vil ikke politisk ansvarlig for forbrukerrettigheter Anniken Huitfeldt uttale seg om forslaget. EU håper å ha et endelig forslag før juni i år.

Kjøper heller ny fremfor å klage:

Les også

1 av 3 stoler ikke på mobilbransjen

Sinte bilkjøpere

Norges Automobil-Forbund (NAF) liker forslaget dårlig.

– Vi vil kjempe mot ethvert forsøk på å redusere forbrukernes rettigheter, sier seniorrådgiver André Fimreite i NAF.

Organisasjonen er Norges største forbrukerorganisasjon med nær en halv million medlemmer.

– Møysommelig har vi opparbeidet disse rettighetene i løpet av 30 år. Hvis EU-direktivet innføres, vil det være et stort tilbakeskritt. I NAF har vi mange slike saker om reklamasjon etter nærmere fem år, og dette er viktig for bilkjøperne. Dessuten har dette en miljøside. Det er jo en oppfordring om å lage produkter for bruk og kast med så kort reklamasjonsfrist som to år, sier Fimreite.

Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet, stilte til nettprat klokken 1330 onsdag 14. januar. Les svarene her.

 1. Les også

  Næringslivet jubler

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Nytt EU-krav: Maks to års reklamasjonsrett dersom du handler på nett

 2. BOLIG

  Får beholde fem års reklamasjonsfrist

 3. FORELDRELIV

  Forbrukerrådet mener kun åtte av 45 solkremer kan godkjennes

 4. FORELDRELIV

  Misfornøyd med et kjøp eller en tjeneste? Her kan du klage inn forbrukersaker.

 5. ØKONOMI

  Flere forslag for å øke konkurransen i dagligvaremarkedet

 6. ØKONOMI

  Forbrukerrådet med ny pris-app. – Trist for forbrukerne, mener lokalmatforkjemper