Trynefaktor, misbruk av posisjon og ukultur

Politidirektøren har ikke hørt alt ennå.

Her, i Stavern, oppholder politistudenter seg hvert år for operativ trening.

Hva har skjedd?

Våren 2019 offentliggjorde forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas funn fra en studie som omfattet Utrykningsenhet Vest (UEH). Den avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket adferd.

Politidirektør Benedicte Bjørnland hadde nylig et møte med de to. Der fikk hun høre om nye og urovekkende historier fra politietaten: Ukulturen som ble avdekket i 2019 gjaldt ikke bare UEH og Vest politidistrikt.

Bjørnland fikk høre om:

  • Misbruk av posisjon ved at sex ble byttet mot gunstige vakter eller gode referanser.
  • «Knulle-torsdag» ved B3-leir (en treningsleir for tredjeårsstudenter på Politihøgskolen).
  • Sex mellom instruktører i leiren og kvinnelige studenter.
  • Intime relasjoner mellom instruktører og studenter i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold er ujevnt fordelt.

Hvor stort er omfanget?

Det er uklart.

I en pressemelding fra politiet omtales hendelser i B3-leir.

I en kommentar sier Bjørnland at hun har fått vite om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger «i bytte mot gunstige vakter eller referanser».

Ellingsen bekrefter imidlertid overfor Aftenposten at det ikke er vakter i B3-leir, og at hendelsene det refereres til har skjedd andre steder.

Studenter fra Politihøgskolen på leir i Stavern. Bildet er fra 2014.

Han kan ikke si noe om hvor, men forteller at man i politidistriktene har en betydelig styringsrett innad i operativ tjeneste. Denne gjør at personer i lederstillinger blant annet kan ansette personer i engasjementer og fordele helgearbeid.

– Det åpner for en betydelig trynefaktor, sier Ellingsen.

Han understreker at man foreløpig ikke vet nok om omfanget.

– Vi begynte med Vest politidistrikt og trodde det var veldig spesielt. Siden har vi kommet til at dette ikke kan isoleres til ett politidistrikt.

Hvordan avdekket forskerne ukulturen?

Forskerne har intervjuet medarbeidere på ulike nivåer i politiet, samt noen eksterne informanter.

– Vi har begynt på grunnplanet, for så å gå til siden og oppover i organisasjonen, sier Ellingsen.

Etterhvert har det kommet frem mer informasjon, særlig etter at resultater ble publisert i Politiforum i januar 2020. Det er blant annet personer som har tatt direkte kontakt med forskerne.

Ellingsen kan naturlig nok ikke si noe om hvem, eller fra hvilke deler av politiet det er tatt kontakt.

– Vi er nøye med å anonymisere kildene våre, forteller han.

Hva ble kjent våren 2019?

Studien ble gjennomført i Vest politidistrikt høsten 2018.

I et innlegg på Politiforum beskriver Ellingsen og Lilleaas noen av sine funn knyttet til Utrykningsenhet Vest (UEH):

  • En indre sirkel av menn i UEH ble omtalt som «Gutteklubben Grei». Dette var en ekskluderende subkultur kun bestående av menn. «Alle» visste om gruppen, som blant annet hadde egne uniformseffekter.
  • En gruppe menn i 40-årsalderen hadde for vane å legge seg etter betydelig yngre kvinnelige studenter i praksis.
  • Nedsettende holdninger til patruljer kun bestående av kvinner (også omtalt som «tampongpatruljer»). Det rådet en oppfatning om at det var farlig med to kvinner i patruljebilen dersom det utviklet seg hendelser hvor fysisk maktbruk var påkrevet.

Hva skjer nå?

Hendelsene som flere medier rapporterte om onsdag, beskrives i en artikkel av Ellingsen og Lilleaas. Denne skal utgis i desember.

– Politidirektøren har fått høre litt av det som står der, men langt fra alt. Dette er forskning som utvikler seg hele tiden. Man får nye historier, sier Ellingsen.

Det skal blant annet være flere historier om uheldige relasjoner til kvinnelige studenter i praksis ute i distriktene.

– Gjelder dette hovedsakelig studenter, eller er det et problem også høyere opp i politiet?

– Dette ligner på mye av det man vet fra forskning og statistikk om seksuell trakassering tidligere. Det er den klassiske konstellasjonen bestående av en mann i en maktposisjon og en yngre kvinne, sier Ellingsen.

Dermed er det særlig nyutdannede og studenter som er utsatt.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier hun er opprørt over ukulturen forskerne har avdekket.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har varslet at det skal iverksettes tiltak. I første omgang dreier det seg om en medarbeiderundersøkelse. Denne skal spørre eksplisitt og detaljert om trakassering.

Det skal allerede ha blitt satt i gang en rekke tiltak i Vest politidistrikt der forskerne oppdaget ukulturen. Politihøgskolen skal også ha grepet fatt i det som kom frem om B3-leir.

I en pressemelding torsdag skriver Politihøgskolen at instruktører ble fjernet etter at det høsten 2018 ble avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering. Det understrekes også at høgskolen stiller seg bak politidirektørens utspill om nulltoleranse mot seksuell trakassering.

Justisminister Monica Mæland sa onsdag at hun forventer at det ryddes opp.

– Vi skal ikke ha en ukultur i politiet, og det er viktig at politidirektøren tar tak i seksuell trakassering. Vi aksepterer ikke at ledere utnytter posisjonene sine på denne måten, og for å være ærlig trodde jeg at vi hadde lært mer etter metoo, sa Mæland til NTB.