Norge

Solheim senker ambisjonene for København

Men satser på å få på plass en juridisk bindende klimaavtale i løpet av våren.

Erik Solheim redegjorde for Norges strategi i klimaforhandlingene til uken i Stortinget.
  • Stine Barstad
    Journalist

Les også:

Den siste måneden har det blitt klinkende klart at det vil holde hardt hardt å få på plass en juridisk bindende internasjonal klimaavtale i København.

Fokus har i stedet skiftet til mulighetene for å få til en politisk avtale, som senere kan bygges ut med detaljer og gjøres juridisk bindende.

Da Solheim fire dager før klimatoppmøtet starter i København redegjorde for Stortinget, gjorde han det klart at Norge offisielt justerer ned mål og ambisjoner for dette møtet.

– Det er dessverre lite sannsynlig at man vil klare å bli enige om en ratifiserbar avtale som favner om alle forhandlingsspørsmålene, slik Norge har arbeidet og arbeider for. Til det er det for mange løse tråder og for stor uenighet om formen på en avtale, sa Solheim torsdag.

Den nye norske strategien blir derfor å få til en avtale om det man faktisk er enige om.

Til våren?

– I København må vi for det første «forsegle» enigheten om det vi har på bordet så langt. Dette må gjøres i form av en politisk forpliktende avtale, så landene ikke kan gå tilbake på det i ettertid, sa Solheim.

Håpet er at en komplett avtale kan være på plass i løpet av 2010.

— Det er viktig å beholde momentum, så det burde kunne skje i løpet av våren 2010, sa Solheim. Etter det tror han det forestående valget i USA kan gjøre det vanskeligere å få supermakten med på laget.

Avskogning

Han sier Norge i forhandlingene vil legge særlig vekt på internasjonal skipsfart, finansiering av klimatiltak i uland, tiltak for å hindre avskogning, og karbonfangst- og lagring.

Han mener støtte fra industriland til teknologioverføring til utviklingsland vil være et nøkkeltema for forhandlingene, og sa det er viktig å få på plass mekanismer for å begrense avskogningen.

— Det er ikke noe tiltak i noen nasjon i verden som er i nærheten av å ha så stor klimaeffekt som redusering av avskogningen i Brasil, sa han.

- Uvedkommende

Norge har lovet å kutte CO2-utslippene med 30 prosent innen 2020, og høyner til 40 prosent dersom en internasjonal klimaavtale kommer på plass. Ifølge klimaforliket skal 2/3 av disse utslippskuttene skje ved redusering av utslipp i Norge, mens den resterende tredjedelen kan løses ved kjøp av kvoter i utlandet.

SV har tatt til orde for at Norge må gå foran som et godt eksempel og ta hele utslippsreduksjonen på hjemmebane. Men det er langt fra hovedfokus for Solheim fire dager før forhandlignene starter.

— Hvor utslippreduksjonene skjer i verden er helt uvedkommende for atmosfæren, sier han.

Stortinget debatterer klimatoppmøtet i København fredag klokken 10.

Les også

  1. Nervene på høykant<br/> før klimatoppmøtet

  2. - Kina og India avviser København-krav

  3. Terror, islam og fattigdom, men ikke klima

  4. Solheim om ungdommens klimakrav : - Ja, og amen

  5. Minst 60.000 demonstranter ventet til klimatoppmøtet

Les mer om

  1. Klima