Nytt drap hver uke hittil i 2010

Hittil i år har det vært syv drap i Norge. Tre av ofrene er kvinner som er drept av sine nåværende eller tidligere partnere.

  • I begynnelsen av januar ble en kvinne (33) . Hennes tidligere ektemann ble siktet for drapet. Paret hadde tre barn sammen og alle barna var til stede i boligen da kvinnen ble drept.
  • I begynnelsen av februar ble en kvinne (30) . Kjæresten hennes, en 40 år gammel mann, ble pågrepet og siktet for drapet.
  • Lørdag morgen ble en kvinne (20) . Hennes 23 år gamle ekssamboer tilsto kort tid etter drapet. De to hadde en ni måneder gammel baby.
    I tillegg har det vært ytterligere fire drap i Norge siden årsskiftet. Det er ett drap ukentlig så langt i år.

Sjefen for Kriminalpolitisentralen (Kripos), Odd Reidar Humlegård, kaller utviklingen dette året for urovekkende.

– Når det er relativt mange drap på så kort tid, kan det virke dramatisk. Men drapstallene i Norge holder seg stabilt lave i forhold til land vi kan sammenligne oss med, sier han.

Alternativer

Til tross for økt fokus på kvinnedrap som utføres av nåværende eller tidligere partner, er minst 86 kvinner drept i Norge de siste ti årene.

– Antall drap både på kvinner og menn er gått ned i Norge de siste ti årene. Men vi ser at antall drap der menn dreper menn relativt sett går mer ned, enn drap der menn dreper kvinner, sier Vibeke Ottesen, kriminolog ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels— og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus.

Tilbud

De siste årene er det lagt bedre til rette for at kvinner kan forlate voldelige partnere.

Krisesentra og større økonomisk og sosial frihet gjør at kvinner i mye mindre grad enn før dreper for å få slutt på partnervolden.

Menn har derimot få tilbud når det oppstår problemer.

– Det er som regel menn som utfører den livsfarlige volden. Men poenget mitt er at menn kan trenge hjelp med tankene og følelsene deres i etterkant av et brudd. Vi ser at menn oftere kan vurdere drap som en alternativ løsning på et vanskelig samlivsbrudd, sier Ottesen.

Hun viser til helgens drap i Asker, der en mann (23) er siktet for overlagt drap på sin tidligere 20 år gamle samboer. Overlagt drap betyr at i dette tilfellet politiet mener det var planlagt.

– Disse mennene trenger en form for hjelp. Mitt håp er at forskningen vi nå skal gjøre bidrar til å gi disse mennene hjelp. Det er hjelp for oss alle, sier Ottesen.

Urovekkende

Ifølge tall fra Kripos ble 29 personer drept i 2009, av 27 gjerningsmenn. Ved seks av tilfellene var gjerningsperson og offer enten gift, fraseparert eller skilt.

– Det er dessverre slik at mange drap foregår i nære relasjoner. Det er tragisk på alle måter og er en bekymring og et problem. Vi ser at det ofte er en forhistorie, sier Odd Reidar Humlegård. Det er gjort relativt lite forskning i Norge på menn som dreper sin kvinnelige partner eller ekspartner. I Sverige er det imidlertid gode studier på hvem som utfører drapene.

– Menn som dreper sine kvinnelige partnere har i stor grad personlighetsforstyrrelser eller alvorlige psykiske tilstander. Veldig mange av dem er dessuten representert i kriminalstatistikken fra tidligere. Ved partnerdrap er også andelen gjerningsmenn som er påvirket av alkohol lavere enn den er i andre drap, sier Ragnhild Bjørnebekk, forsker ved Politihøgskolen i Oslo.

Oppklart

Kun fire av de 237 registrerte drapene i Norge de siste syv årene er ikke oppklart. I de tre kvinnedrapene som i år er utført av nåværende eller tidligere partner, er enten gjerningsmannen pågrepet kort tid etter drapet eller så har gjerningsmannen meldt seg selv.

– Disse sakene krever en solid etterforskning selv om gjerningspersonen er kjent og har erkjent forholdet. Vi bistår ofte politidistriktene og for oss er det veldig viktig å gjennomføre en god etterforskning slik at disse sakene kan møtes solid i rettsapparatet, sier Kripos-sjefen.