Her eksploderer biopeisen

Norske og danske myndigheter advarer mot motepeiser som drives av ren sprit.

  • Fred C. Gjestad

Ingenting er som levende flammer når juleroen senker seg i stua, og for mange som mangler tradisjonell peis er en biopeis et romantisk alternativ.

Men konsekvensene kan bli store og fatale dersom det gjøres en liten feil i bruken av en slik peis.

Alvorlige brannskader

Fredag i forrige uke ble

Les også

Fire personer skadet i gasseksplosjon

etter en ulykke med en biopeis i Oslo sentrum. En 45 år gammel kvinne pådro seg alvorlige brannskader da tre personer skulle fylle på etanol i en biopeis som var gått tom. Da de ikke så den lille flammen som var igjen, begynte det å brenne i spritflasken som som så eksploderte over 45-åringen.

Kvinnen ble overflyttet til brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus lørdag, noe som gjøres ved omfattende brannskader.

DSB advarer

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) maner til forsiktighet i bruk av slike peiser, mens danske Sikkerhetsstyrelsen advarer mot bio-peisene.

— Slike ulykker kan skje igjen med alle dekorasjonspeiser og større bioetanolpeiser dersom man ikke følger bruksanvisningen nøye, sier senioringeniør Steinar Tegneby ved DSB til Aftenposten.

Bruker ren sprit

Peisene markedsføres som et miljøvennlig alternativ til peis for de som ikke har pipe. Avgassene er minimale og peisene gir noe varme, samt at de er dekorative og relativt rimelige i innkjøp.

Peisene kommer i to hovedmodeller. Vegg- og gulvplasserte bopeiser som avgir mye varme, og mindre bordmodeller som er mer å regne som dekorasjonspeiser. Brennkamrene rommer fra et par desiliter til 2,2 liter med ren sprit.

Farene ved bio-etanolpeisene er først og fremst:

  • Dersom brennkammer etterfylles mens det fortsatt brenner eller er varmt kan spriten antennes og eksplodere.
  • Ved søl utenfor brennkammeret kan spriten eksplodere.
  • Vegghengte modeller kan avgi så mye varme at det tar fyr i veggen bak eller at veggfestene løsner.
  • Bordmodeller kan velte og brennende sprit kan velte utover bord og folk eller dyr.
  • Peisen bruker oksygen og avgir CO 2, noe som kan bli problematisk ved for lite ventilasjon.
  • Ved dårlig tilgang på oksygen kan peisen avgi den livsfarlige og luktløse gassen CO (Karbonmonoksyd).

Brukerfeil

— Vi kjøpte inn 30 slike for en tid tilbake, men vi så med en gang at farene for brukerfeil er meget store og med store konsekvenser, sier Roger Sjølstad, tidligere brannmann og daglig leder i Romerike Peis og Varme AS.

- Det er rett og slett for lett å gjøre feil med disse peisene. Det ville vi ikke være ansvarlig for, sier han.

Sjølstad foreller at de ville simulere hva som skjedde dersom et barn puttet fingrene nedi en bordmodell full med sprit. De stakk en pinne ned i spritbollen, med det resultat at den brant som en fakkel.

Sjøstad satte alle biopeisene på lager med forbud mot å selge dem.

Farlig produkt

Danske Forbrugerrådet er krystallklar i sin kritikk av produktet.

— Dette er et farligt produkt. Man kan glemme å få luftet skikkelig ut, hvis man for eksempel faller i søvn med peisen tent. Og den kan lage alvorlige brannulykker, hvis man heller etanol på mens det fortsatt er flammer i. Den må simpelten idiotsikres, så vi ikke opplever flere forferdelige tilfeller , sier ingeniør Helen Amundsen til Tænk, forbrugerrådets nettsted.

Nå har også EU-Kommissjonen bedt en gruppe sikkerhetseksperter utarbeide felles EU-regler for hvor og hvordan den biopeis skal brukes i europeiske hjem i fremtiden.

Ifølge DSB er det anslagsvis mellom 30.000 og 50.000 bio-peiser i Norden. Tall fra bransjen tyder på at det selges flere tusen slike peiser i Norge hvert år.

Må brukes riktig

At norske og danske myndigheter advarer mot biopeisene mener Tor Egil Nordlie, daglig leder i biopeis.no, kan forklares med at det mangler et klart regelverk i Norge.

- Retningslinjene til leverandøren må følges, sier Nordlie.

Han understreker at deres peiser er godkjent etter svenske regler, ettersom det ikke er særskilte godkjenningsordning i Norge, og at de har en ekstra sikkerhet mot spritsøl og sprekk i spritbeholderen.

- Våre peiser avgir også ubetydelig varme mot veggen bak, sier Nordlie, som hevder deres peiser er trygge dersom man følger bruksanvisningen.

— Brukerne må følge de instruksene som er gitt for bruk av produktet og velg produkter hvor kvaliteten er god og det følger med gode bruks- og monteringsanvisninger, sier han til Aftenposten og understreker at enkelte produsenter lager svært enkle modeller som igjen øker farene ved brukerfeil.

Se demonstrasjonsvideo av en biopeis: