Nesten alle får toppkarakterer

I fjor fikk nærmere 90 prosent av NHH- og BI-studenter toppkarakter på masteroppgaven sin.

Et godt vitnemål er gull verdt for studenter når de skal ut i arbeidslivet.

Hele 9 av 10 BI-studenter og NHH— studenter fikk i 2009 karakteren A eller B på masteroppgaven sin.

— Jeg har ingen grunn til å tro noe annet enn at 9 av 10 studenter fortjener toppkarakter på sin oppgave, sier prorektor ved Handelshøyskolen BI, Dag Morten Dalen.

BI på topp

På landsbasis får 7 av 10 toppkarakterer på masteroppgaven sin, og Universitets- og høgskolerådet er bekymret over utviklingen, skriver studentavisen Universitas.

I en fersk rapport fra Universitets- og høyskolerådet (UHR) kommer det frem at 37 prosent av landets studenter fikk karakteren A eller B på eksamen i 2009, mens 70 prosent fikk A eller B på masteroppgavene sine i samme år.

Hele 87 prosent av fjorårets masteroppgaver på BI ble belønnet med A eller B.

Rapporten viser at tendensen til høyere karaktersnitt er sterkest innenfor juridiske fag, samt økonomi og administrasjon, og NHH ligger på samme nivå som BI.

Les hele rapporten her

BI bekrefter tallene

Prorektor ved Handelshøyskolen BI, Dag Morten Dalen, bekrefter at det er riktig at så mange oppnår karakteren A og B på masteroppgaven sin. Han er likevel ikke bekymret for utviklingen.

— Karakterer på masternivå er annerledes fordi studentene legger ned mer tid, de får mer veiledning og de velger et tema som de er veldig interessert i. Så det er ikke rart at en slik type oppgave vil få bedre karakter, sier han til Aftenposten.no.

Dalen synes det er greit at så mange får toppkarakteren A eller B på masteroppgaven hvis oppgavene er gode nok.

— Jeg har ingen grunn til å tro noe annet enn at 9 av 10 studenter fortjener toppkarakter på sin oppgave. Vi har dyktige personer innenfor fagfeltet som karaktersetter oppgavene, og jeg stoler på at de tar en korrekt avgjørelse når karakter settes, sier Dalen.

Nasjonalt fenomen

Dalen forteller at de internt jobber med bevissthet rundt hva som kreves av BI- studenter på masteroppgaven, men at dette ikke er et BI- fenomen alene.

— Dette er et nasjonalt kjennetegn ved alle de økonomiske og administrative utdannelsene i Norge. NHH har nøyaktig de samme tallene som oss, sier Dalen.

Dalen forklarer de gode karakterene til sine studenter med at de økonomiske og administrative utdannelsene har høye karakterkrav, og på den måten tiltrekker seg gode studenter.

— Men vi går gjerne inn i en dialog om hvordan man kan jobbe med karaktersettingen på masternivå hvis dette skulle bli aktuelt.

Masteroppgaven teller mer

Aftenpostens jobbekspert Mette Manus jobber med coaching og kompetanseutvikling, og hun synes at antallet studenter som får toppkarakterer, høres høyt ut.

- Vi får håpe at dette ikke er en indikasjon på at kravene har sunket ved institusjonene, sier hun til Aftenposten.no.

Manus sier at karakterene i dag betyr en hel del, og at det derfor er mange som bruker lang tid på sine mastergrader, men at både 70 og 90 prosent er langt over normalfordelingen som skal følges.

Har du spørsmål om karriere og utdanningsvalg? Spør Aftenpostens jobbekspert Mette Manus her.

Vurderingene blir bedre

Asbjørn Bjørnset har ledet arbeidsgruppa som står bak rapporten til UHR. Rapporten konkluderer med at «karakterfordelingen for masterarbeider og masteroppgaver ikke er i samsvar med Departementets retningslinjer for bruk av karakterskalaen».

Bjørnseth tror ikke det er studentene som har forandret seg, men peker på en gradvis utvikling mot bedre mastervurderinger.

— Det har vært en tradisjon å gi gode karakterer, spesielt på master. Studentene får mye veiledning og kan også bruke lang tid, og det blir nok ikke tatt hensyn til dette ved karaktersettingen, sier Bjørnset til Universitas.

Han presiserer i samme artikkel at det er opp til fagmiljøene selv å vurdere hva som er riktig karaktersetting.

Har du spørsmål om jobb, karriere og rekruttering? Spør Aftenpostens jobbeksperter her.