Advokat: – Å rydde opp i norsk barnevern er nødvendig. Men da må aktørene som skal gjøre jobben, fremstå som upartiske.

Advokater i firmaet Larsen & Co skal lære ansatte i barnevernet å følge menneskerettighetene. Det får advokat Thea Totland til å reagere.

Advokat Thea Totland mener det er lite tillitvekkende at advokatfirmaet Larsen & Co er valgt til å holde kurs for ansatte i barnevernet.

Barnevernsansatte skal i høst på kurs med skarpskodde advokater. Kursene er et av mange tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) nå setter i gang for å øke rettssikkerheten til barn og familier.

Bakteppet er at Norge har tapt flere barnevernssaker i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). De ansatte skal lære om signalene fra EMD og bli dyktigere saksbehandlere.

Les hele saken med abonnement