Derfor er det vanskelig for muslimer å forlate islam

Selv om norske eksmulimer kan regne med trusler, hets og utstøting, risikerer de neppe å bli drept.

I enkelte land er det uhørt å forlate islam. Enda verre å hvis du ikke gjør det til fordel for en annen religion. Og spesielt ille dersom du åpent bekjenner ditt frafall.

Langt verre er det i en del muslimske land hvor frafall kan straffes med døden, eller andre straffereaksjoner.

Her er fem grunner som forklarer hvorfor det er vanskelig for muslimer å forlate islam.

  • **_Fikk du med deg saken med eksmuslimene i Norge som står frem som åpent frafalne?
Les også

Her kan du lese deres historier

._**

1) Det sosiale tabuet

For troende flest er religion viktig. Dersom alle i familien og venner er muslimer, er det krevende å bryte med sitt miljø i et så grunnleggende spørsmål. I boken "Betre død enn homofil" (2009) forteller for eksempel Arnfinn Nordbø om hvordan han ble utstøtt da han sto frem som homofil i et svært konservativt kristent miljø på Vestlandet. I sekter som Jehovas vitner er det videre en del av læren at frafalne skal utfryses fra miljøet.

På samme måte som utbrytere fra andre verdimessige fellesskap, risikerer også muslimer sanksjoner fra sitt miljø.

— Frafall fra islam er et stort tabu. Man risikerer sosial utstøting, sier religionshistoriker Kari Vogt, som har spesialisert seg på islam.

2) Koranens lære

Ifølge Koranen skal frafall straffes, men det står ikke hvordan. Det blir ofte vist til dette Koranverset (9,66): "Unnskyld dere ikke! Dere falt fra etter at dere antok troen. Om Vi (stor V fordi det er Gud som taler, bemerker Vogt) unnskylder noen av dere, så vil Vi straffe andre fordi de var syndere".

På den annen side heter det også i Koranen: «Det er ingen tvang i religionen» (2,257). Dette verset er generelt mye vist til blant muslimer, og var det som Islamsk Råd Norge la til grunn da de i 2007 undertegnet en felleserklæring med Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke om rett til å skifte religion.

Vogt påpeker at Koranen først og fremst viser til straff i det hinsidige. Også i kristendommen er det en oppfatning om at den som ikke tror, kan ende i helvete.

Les også saken om at 3000 etniske nordmenn har konvertert til islam i Norge:

Les også

«Med islam har jeg fått alt. Alle puslespillbitene er falt på plass.»

3) Dødsstraff i hadither

Hadither er fortellinger om hva profeten Mohammed har sagt og gjort. Mange muslimer anser hadither som likeverdige med budskapet i Koranen. Flere hadither foreskriver dødsstraff for frafall. Den kjente hadith-samleren Sahih al-Bukhari gjengir flere varianter av samme hadith, der kortversjonen lyder: "Drep den som skifter religion." (Sahih al-Bukhari 4:52:260)

Islamforsker Vogt påpeker at hvor autentisk denne hadithen er, er gjenstand for omfattende debatt blant skolerte muslimer. Islamforsker Knut Vikør sier at hensikten med å innføre dødsstraff var å forhindre at religionen skulle gå oppløsning. Da mange etter Mohammeds død forsøkte å bryte ut, ble straffen konkretisert i hadither.

4) Sterke sanksjoner i muslimske land

I alle muslimske land kan frafall fra islam få sivilrettslige konsekvenser: Man blir gjort arveløs. Hvis man er gift, blir ekteskapet oppløst. Siden rundt 1950 har det også vært økt håndhevelse av dødsstraffene i den muslimske verden.

I Saudi-Arabia kan man bli henrettet. Også land som Pakistan, Iran, Sudan, Afghanistan og delstater i Nigeria har rettsgrunnlag for å håndheve dødsstraff. Ifølge Vogt har det sammenheng med at de strengeste formene for islam har fått økt oppslutning de siste tiårene.

5) Fiendestatus hvis man står frem

Å offentlig erklære seg frafallen er verre enn å forlate islam i skjul. Det mener for eksempel den innflytelsesrike, muslimske teologen Yusuf al-Qaradawi. Etter hans syn skader man det muslimske fellesskapet ved å åpent stå frem, og det blir regnet som en krigserklæring mot islam. Fordi det ødelegger det muslimske samholdet, skal åpent frafall straffes med døden, mener al-Qaradawi.

Kilder: Koranen, hadither, Sahih al-Bukhari, religionsforsker Kari Vogt i Oslo, professor Knut Vikør ved Universitetet i Bergen, Yusuf al-Qaradawi.