Norge

Jordmorforbundet: - Jordmormangel i hele landet

Det er for få jordmødre i Norge i dag, mener Jordmorforbundet, som hevder at mangelen bryter med retningslinjene om at kvinner skal kunne få velge om de vil gå til jordmor, lege eller begge deler.

Det er ansatt færre enn 300 jordmødre i den kommunale svangerskapsomsorgen, som skal dekke flere enn 60.000 gravide hvert år. Foto: Leonid Dedukh

  • Ntb

— Det er jordmormangel i hele landet. Oppfølging av jordmor i svangerskapet skal være et reelt alternativ for alle gravide kvinner, men dette er dessverre ingen reell mulighet i dag, sier Jordmorforbundets leder Hanne Schjelderup-Eriksen til Aftenposten.

Hun mener jordmormangelen bryter med retningslinjer for svangerskapsomsorg fra 2005. Der anbefales det at kvinner skal kunne velge om de vil gå til oppfølging hos jordmor, lege eller begge.

Det er ansatt færre enn 300 jordmødre i den kommunale svangerskapsomsorgen, som skal dekke flere enn 60.000 gravide hvert år, påpeker Schjelderup-Eriksen.

— Med så få stillinger per kommune er det sannsynlig at det ikke er et likeverdig tilbud om oppfølging av jordmor til gravide kvinner i Norge, sier hun.

Forbundet mener regjeringen må prioritere den kommunale jordmortjenesten i de årlige budsjettene for å sikre opptrapping i tråd med Stortingets mål.

Les også

  1. Barnløshet i litteraturen

  2. Flere gravide bruker privat hjelp ved fødsel

  3. Jordmordekningen på sykehusene er urovekkende dårlig